Apulaispormestari Sinnemäki Suomen luonnon päivänä: Kunnianhimoista työtä Helsingin luonnon hyväksi

Uutta Helsinkiä
26. elokuuta 2017

”Helsinki on Euroopan kallioisin pääkaupunki, jonka luonto on monimuotoista ja ainutlaatuista. Helsingin vahvuus on luonto, joka on läsnä vähän joka paikassa. Se on kaikkea kallioisista luodoista luonnontilaisiin metsiin. Se on yhtä aikaa arkista ja henkeäsalpaavaa. Helsingin upea luonto on kaupunkilaisten rakastamaa, ja se tuo iloa ja hyvinvointia”, apulaispormestari Anni Sinnemäki iloitsee Suomen luonnon päivänä.

Kaupunkistrategiassaluonto esillä

Juuri julkaistussa esityksessä Helsingin tulevien neljän vuoden strategiaksi linjataan, että Helsinki vaalii arvokasta luontoaan ja edistää kaupunkiluonnon monimuotoisuutta. Strategiaesityksessä kiinnitetään erityistä huomiota Helsingin merellisyyteen, saaristoluonnon arvokkuuteen ja sen virkistyskäytön parempaan mahdollistamiseen.

”Tulevina vuosina työskentelemme yhdessä kunnianhimoisesti Helsingin monimuotoisen luonnon, metsiemme ja saartemme eteen. Helsingin luonnonsuojeluohjelmaa toteutetaan ja metsäverkkoa vahvistetaan. Metsäisillä alueilla luonnon monimuotoisuutta lisätään suunnitelmallisesti. Viherkattoja ja muuta viherpinta-alaa lisätään kaupungissa, ja myös puistojen monimuotoisuutta lisätään. Kansallinen kaupunkipuisto -hankkeesta tehdään päätös tämän valtuustokauden aikana”, Sinnemäki kertoo.

Ehdotuksia uusiksiluonnonsuojelualueiksi

Sinnemäen johtama Helsingin kaupunkiympäristölautakunta on aloittanut jo reippaan työskentelyn Helsingin luonnonsuojelun eteen. Lautakunta linjasi kokouksessaan 15. elokuuta 2017, että Helsinki osallistuisi Luontolahjani satavuotiaalle -luonnonsuojelukampanjaan.

Uusiksi luonnonsuojelualueiksi esitetään kahta kohdetta, Kivinokan vanhaa metsää ja Kallahden matalikkoa. Kampanjassa Suomen valtio kannustaa maanomistajia perustamaan uusia luonnonsuojelualueita Suomen satavuotisen juhlavuoden kunniaksi.

”Suomalaiset ovat aina rakastaneet metsiään ja luontoaan. Olen iloinen, että Helsinki juhlii satavuotiasta Suomea juuri kunnioittamalla arvokasta lähiluontoaan ja lisäämällä luonnonsuojelualueiden määrää. Kivinokassa suojellaan vanha kuusikkoinen luonnonmetsä. Alue on tärkeä Helsingin ekologisten yhteyksien kannalta, sillä Kivinokka on sekä Viikin-Kivikon että Vantaanjoen vihersormien eteläinen päätepiste. Alue on myös suosittu ja rakas virkistys- ja ulkoilualue helsinkiläisille. Sekä Kivinokasta että Kallahden matalikolta löytyy uhanalaisia luontotyyppejä tai uhanalaisia tai silmälläpidettäviä lajeja”, Sinnemäki kertoo.

Anni Sinnemäki iloitsee Helsingin sitoutumisesta luonnon monimuotoisuuden edistämiseen tulevina vuosina.

”Riittävän korkealle asetetut tavoitteet ovat tärkeitä sekä monimuotoisen luonnon itseisarvon takia, että siksi, että me ihmiset tarvitsemme metsää ja muita viheralueita ympärillemme. Luonto virkistää ja sen terveysvaikutukset ovat monipuoliset ja kiistattomat”, Sinnemäki sanoo.

    Helsingin kaupunkistrategiaesitys

    Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto Luontolahjasta