Viljelyä ja luonnon monimuotoisuutta viherkatoilla

Jätkäsaari
15. syyskuuta 2017

TA-Yhtiöille on valmistumassa Helsingin Jätkäsaareen ainutlaatuinen Vihreistä vihrein -asuinkortteli, jossa viherrakentaminen on poikkeuksellisen suuressa osassa. Korttelin asumisoikeus- ja vuokratalojen erikoisuus ovat rakennusten katoille rakennetut viherkatot, joilla sijaitsevat muun muassa asukkaiden käyttöön tarkoitetut viljelypuutarha ja kasvihuone sekä marja- ja hedelmätarhat. Rakennusten kadunpuoleisia julkisivuja kaunistaa kasviritilöissä kasvavasta köynnöskasvillisuudesta ja istutuslaatikoiden ikivihreistä muodostuva viherjulkisivu.

Hanke sai alkunsa TA-Yhtiöiden edustajan Markku Hainarin ja LuK, maisemasuunnittelija Taina Suonion yhteisestä tahtotilasta toteuttaa niin vihreä kortteli kuin olisi mahdollista: valinnat tehtäisiin ottaen huomioon niin ekologiset kuin kestävän kehityksen periaatteet. – Vastaavaa hanketta ei ole aiemmin toteutettu Suomessa eikä muissa Pohjoismaissa, kertoo Suonio.

Vihreistä vihrein toimii mallina viherrakentamiselle kaupunkiolosuhteissa

Urbaaniin kaupunkiympäristöön soveltuvaa viherrakentamista tutkitaan niin biologisesta, rakennusteknisestä kuin sosiologisestakin näkökulmasta. – Vihreistä vihrein -hankkeessa tavoitteenamme on selvittää viherrakentamisen toteuttamista ja toimivuutta kerrostalon katoilla ja julkisivuilla sekä saada arvokasta tietoa myös kasvillisuuden vaikutuksesta asumisviihtyvyyteen ja yhteisöllisyyteen. Hankkeessa tutkitaan paitsi eri kasvilajien selviytymistä, myös sitä suojaako kasvillisuus rakenteita tai vaikuttaako se rakennuksen energiatehokkuuteen, kertoo TA-Yhtiöiden projektipäällikkö Mikael Lönnroth.

Katoilla ja julkisivuilla tutkitaan muun muassa kasvilajiston selviytymistä. Haasteina toteutukselle ja kasvivalinnoille ovat kaupunkiympäristön ja merenrantakohteen vaihtelevat, tuuliset ja ajoittain paahteisetkin olosuhteet. Vihreän kaupunkitalon tavoitteena on toimia mallina viherrakentamisesta helsinkiläisissä kaupunkiolosuhteissa. Rakennuskohde on osa Helsingin kaupungin kehittyvä kerrostalo -ohjelmaa sekä Helsingin yliopiston Viides ulottuvuus – viherkatot osaksi kaupunkia -ohjelmaa ja SOGREEN-tutkimushanketta yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Tutkimuksen tavoitekesto on kymmenen vuotta.

Kohtuulliset asumiskustannukset hyvällä suunnittelulla

Kahteen asuinrakennukseen tulee 55 asumisoikeus- ja 66 vuokra-asuntoa, jotka ovat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen Aran korkotukemaa tuotantoa. Asumisoikeusasunnot valmistuivat kesällä ja vuokra-asunnot valmistuvat syyskuun lopulla.

Kohtuulliset asumiskustannukset on saavutettu oivaltavilla arkkitehtonisilla ratkaisuilla ja tuotantoystävällisellä toteutuksella. – Huolellisella suunnittelulla rakennuskustannukset saatiin pidettyä kurissa ja voitiin toteuttaa viherkatot, vihreät julkisivut ja vihreä piha asumisen laadusta tinkimättä. Kustannustehokkuutta saatiin esimerkiksi luhtikäytäväratkaisulla ja monistamalla samaa asuntotyyppiä sekä käyttämällä esivalmistettuja kylpyhuone-elementtejä, kertoo pääsuunnittelija Pia Ilonen Talli Oy:stä.

Vihreistä vihrein on Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelman hanke.