Vuosaareen uusi urbaani keskusta, koteja reilulle 3 000 asukkaalle

Esikaupungit
29. syyskuuta 2017
Aromikujan alue kaakosta. Havainnekuva: Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy.

Espoossa Länsimetron varrella olevien alueiden kehittämisestä puhutaan julkisuudessa ahkerasti, mutta paljon tapahtuu myös idässä. Tästä hyvä esimerkki on Vuosaari, jonka uudesta keskustasta on tulossa elävä, monipuolinen ja urbaani alue sekä uusi koti 3 000 asukkaalle.

Arkkitehti Petri Leppälä Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalta kertoo, että Vuosaaren käveltävä keskusta-alue laajenee Aurinkolahden itäisiin ja kaakkoisiin osiin. Keskustaan saadaan lisää asuntoja, palveluja ja liiketilaa.

Uusien kortteleiden väliin tulee hyvät ja suorat jalankulkuyhteydet Uutelan kanavalta asti.

Projektinjohtaja Leena Pasonen kaupunginkansliasta muistuttaa Helsingin kaupungin uudesta strategiasta, jossa korostetaan eläviä, omaleimaisia kaupunginosia sekä sujuvaa arkea. Tästä on kyse myös Vuosaaressa.

Leppälä puolestaan huomauttaa valmisteilla olevan uuden yleiskaavan ”kantakaupunkia kaikille” -sloganista. Uusimaalaisittain asukasmäärältään keskikokoinen kaupunki ansaitsee vuosaarimaisen keskustan, jossa painotetaan omanlaista luonnonläheistä urbanismia.

– Vuosaaressa tehdään nyt valintoja, joita kansainvälistyvässä kaupungissa jatkossakin pohditaan. Tulevan kehityksen tavoitteena on tehdä ihmisten kohtaamisista mahdollisimman luontevaa sekä vahvistaa alueelle ominaista yhteishenkeä, Leppälä kertoo.

Helsingin kaupungin tavoite on rakentaa uusia koteja valmiiden ja toimivien yhteyksien varrelle. Vuosaaren keskusta on tästä hyvä esimerkki, sillä metroasema on aivan vieressä. Keskus on myös poikittaisen runkolinja 560:n varrella. Linjaa suunnitellaan muutettavaksi tulevina vuosikymmeninä Raide-Jokeri kakkoseksi.

Tätäkin pidemmälle menevissä suunnitelmissa Vuosaareen kulkee mahdollisesti myös saaristoratikka, joka kiertää Vartiosaaren ja Ramsinniemen kautta Vuosaaren ja kantakaupunkiin.

Torneja ja palveluja hyvien yhteyksien viereen

Tiivistä Vuosaaren keskustaa ryhdytään rakentamaan Vuosaaren kauppakeskuksen Columbuksen naapuriin, rakentamattomalle alueelle Aromikujan ympäristöön. Samalla päästään viimeistelemään Aurinkolahden pohjoisosa ja kytkemään Aurinkolahti Vuosaaren keskustaan.

Aromikujalle Vuotien varteen on suunnitteilla korkeaa rakentamista. Näiden rakennusten ylimmistä kerroksista avautuvat hulppeat näkymät merelle ja satamaan, sillä korkeimmassa tornissa on kerroksia 31, toisin sanoen se peittoaa 26-kerroksisen Cirruksenkin.

 Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy.

Uusia torneja on tulossa Vuotien varteen kuusi, ja mittakaavaa pehmentämään on suunniteltu matalampia, 3–8-kerroksisia taloja pääosin Bertha Pauligin kadun varrelle.

– Pyrkimys inhimilliseen mittakaavaan on tärkeämpi päämäärä kuin huima korkeus, Leppälä täsmentää.

 Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy.

Rakentamaan on jo päästy tulevan keskustan naapurissa Kahvikortteleissa, Pauligin entisen kahvipaahtimon alueilla. Näihin kortteleihin on tulossa koti yli tuhannelle asukkaalle.

Paulig on ollut yksi Aromikujan alueen omistajista, kuten myös kiinteistösijoitusyhtiö Citycon. Alueella on myös Helsingin kaupungin maata.

Paulig on ollut tärkeä osallinen Vuosaaren keskustan kehittämisessä 1990-luvulta alkaen, kun se ennakoi kahvipaahtimoidensa siirtymistä Vuosaaren satamaan. Näiltä alueilta on tullut tilaa kauppakeskus Columbukselle, Cirrus-asuintornille, Palvelukeskus Albatrossille – joka laajenee useilla vanhusten dementiayksiköillä – ja nyt rakenteilla oleville Kahvikortteleille. Alueen pitkäjänteistä ja laadukasta kehitystä on pidetty osana perheyhtiön positiivista mielikuvaa.

– Alusta alkaen yhtiön päämäärä on ollut kehittää Vuosaaresta elinvoimainen tytärkaupunki, Pauligin kiinteistökehitysjohtaja Riitta Helaniemi kertoo.

Palvelut säilyvät nykyisessä kauppakeskus Columbuksessa, jonka Paulig rakennutti 1996. Nykyään kauppakeskuksen omistaa Citycon.

Myös Cityconin kiinteistökehitysjohtaja Risto Seppo on hyvillään, että hyvällä paikalla oleva rakentamaton tontti saadaan käyttöön. Hän ei pane pahakseen myöskään sitä, että alueelle on tulossa lisää kauppakeskuksen potentiaalisia asukkaita.

Risto Seppo pohtii, että kauppakeskuksessa nykyiset palvelut riittävät todennäköisesti ainakin lähitulevaisuudessa – etenkin kun Itäkeskus on naapurissa.

Helsingin kaupungin, Pauligin ja Cityconin tavoite on, että Aromikujan aluetta päästäisiin rakentamaan ripeästi, mahdollisesti parin vuoden kuluttua.

Uusi lukio metroaseman viereen

Keskeisiä alueita kehitetään muutoinkin. Vuosaaren lukio metron pohjoispuolella on saamassa kokonaan uuden rakennuksen metron vierestä. Se on tarkoitus rakentaa uuden oppimisympäristön mukaisesti muuntojoustavaksi, jolloin myös vapaa-ajan käyttöä on mahdollista laajentaa.

Oppilaita on tulossa lisää, ja uusi oppimisympäristö houkuttaa todennäköisesti oppilaita muualtakin kaupungista. Tarkoitus onkin, että Vuosaaren lukiossa voi jatkossa opiskella 900 nuorta, kun nykyisellään lukumäärä on 500.

Tarkoitus on, että keskeisellä paikalla sijaitsevasta lukiosta, kuten koko uudesta keskustasta, tulee luonteva kohtaamis- ja kokoontumispaikka erilaisille asukkaille ja samalla segregaation ehkäisijä.

Kaupunki pyrkii siihen, että uutta lukiota päästäisiin rakentamaan jo 2020, jolloin uusi lukio valmistuisi pari vuotta sen jälkeen.

Urheilutaloa laajennettiin vastikään peruskorjauksen yhteydessä. Talo on aktiivisessa käytössä, ja sen uintikeskus on koko Suomenkin mittakaavassa hyvin suosittu.

Tärkeä osa keskustaa on myös Vuotalo, jossa on kirjasto ja kulttuuritiloja.

Vuoden kaupunginosassa hyvä yhteishenki

Alueen maine on kasvanut kohisten, mistä tuore esimerkki on valinta vuoden kaupunginosaksi. Vuosaarelaiset itse kehuvat alueensa yhteishenkeä.

Uudet tiivistä rakentamista suosivat suunnitelmat ovat herättäneet alueella myös epäilyjä: ollaanko hieno saari rakentamassa täyteen?

Petri Leppälä ymmärtää tämän, ja kaupunki onkin ollut aktiivisesti asukkaisiin yhteydessä.

– Kaupungilla ja asukkailla on ollut yhteisiä työpajoja, joissa on kerätty ideoita ja paikallistietoa, Leppälä kertoo.

Hän kiittää asukkaiden Vuosaari-toimikunnan sekä Lisää kaupunkia Itä-Helsinkiin -someryhmän tervetulleesta yhteistyöstä ja kiinnostuksesta alueen kehittämiseen.

Luonto hienoine merenrantoineen on asukkaille tärkeä, eikä siihen aiota kajota. Vihreys ja hienot ulkoilumahdollisuudet säilyvät Vuosaaressa myös tulevaisuudessa.

Tulevaa kehitystä ideoidaan yhdessä

Vuosaaren keskustan kehitystä tarkastellaan myös osana koko itäisen kaupungin kehittämistä, ja tähän kokonaisuuteen kuuluvat esimerkiksi Rastila, Meri-Rastila ja muutoinkin Vuotien varsi Vartiokylänlahdelle ja Puotilaan asti. Myös siellä on mahdollisuuksia nykyistä tiiviimpään asuinrakentamiseen siten, että hienot luontoalueet ja alueiden omaperäisyys säilytetään.

– Itäinen saaristo on upea kokonaisuus, jonka yhteyksiä on tarkoitus suunnitella ja kehittää. Esimerkiksi uudet Vartiosaaren, Vartiokylänlahden ja Vuosaaren veneyhteydet palvelisivat aluetta ja toimisivat uutena porttina merelle, Leppälä kertoo.

Ideoita tulevaisuuden Vuosaareen haetaan paitsi asukkailta, myös opiskelijakilpailussa, jossa Aalto-yliopiston, Oulun yliopiston ja Tampereen teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin opiskelijat kertovat omat näkemyksensä alueen kehittämisestä.

Vuosaaren uusi keskusta pähkinänkuoressa:

  • Vuosaaren uudesta keskustasta tulee käveltävä keskusta. Yhteydet muualta Vuosaaresta keskustaan paranevat.
  • Keskustaan on tulossa 3 000 uutta asukasta.
  • Kahvikorttelin rakentaminen on hyvässä vauhdissa. Se valmistunee 2020-luvun alkupuolella.
  • Aromikujan alueelle tiivistä rakentamista, muun muassa kuusi tornitaloa. Alueen rakentaminen on tarkoitus aloittaa noin kahden vuoden kuluttua.
  • Palvelukeskus Albatrossi laajenee.
  • Vuosaaren lukiolle uusi rakennus lähelle metroasemaa.

Teksti: Kirsi Riipinen
Havainnekuvat: Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy

Delfiinikortteli – Aromikujan alue, viitesuunnitelma (PDF)