Jätkäsaareen haetaan toteuttajaa englanninkieliselle päiväkodille

Jätkäsaari
03. lokakuuta 2017
Kuva: Rhinoceros Oy

Kaupunki hakee toteuttajaa englanninkieliselle päiväkodille Jätkäsaareen, osoitteeseen Livornonkatu 6. Päiväkodin lisäksi hankkeeseen kuuluu kaikkia kyseisen korttelialueen tontteja palvelevan yhteispihan ja leikkialueen toteuttaminen. Kaupunki vuokraa tontin päiväkodille.

Tontti varataan yhdelle varauksensaajalle tai eri yhteisöistä muodostuvalle konsortiolle. Varauksensaajan tulee pystyä toteuttamaan koko tontti täysin valmiiksi. Tontin voimassa olevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus on yhteensä 1 300 kerroneliötä, joka tulee käyttää suurin piirtein kokonaisuudessaan.

Jos hakemuksia englanninkielistä päiväkotia varten ei tule tai hakemusten taso ei kokonaisarvion perusteella ole riittävä, myös suomen- ja ruotsinkieliset hankkeet huomioidaan.

Lue lisää tontista ja hakumenettelystä.