Kaupunki myy tontin Kohtuuhintainen kerrostalo -kehittämishankkeeseen

Kruunuvuorenranta
10. lokakuuta 2017

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi Laajasalon Yliskylässä sijaitsevan tontin myymisen Kojamo Oy:lle. Tontti oli varattu Kohtuuhintainen kerrostalo -kilpailun voittavalle ehdotukselle luovutettavaksi. Koska tontille tulee varausehtojen mukaan rakentaa vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja, se tuli kaupunginhallituksen hyväksymien maanluovutuksen periaatteiden mukaan myydä.

Helsingin kaupunki käynnisti keväällä 2016 ensimmäistä kertaa Kohtuuhintainen kerrostalo -kilpailun, jonka tavoitteena oli löytää uusia ratkaisuja kohtuuhintaiseen asuntorakentamiseen. Kilpailu järjestettiin ilmoittautumis- ja neuvontamenettelyin osana kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaa ja sen tuloksena kiinteistölautakunta valitsi toteuttajat Mellunkylän Kivikossa ja Laajasalon Yliskylässä sijaitseville tonteille. Näihin saatiin yhteensä seitsemän hakemusta.

Laajasalon Yliskylässä (Gunillantie) toteuttajiksi valittiin Kojamo Oyj (entinen VVO-yhtymä Oyj) ja SSR Uusimaa Oy.

Laajasalon Gunillantien varrella sijaitseva asuinkerrostalotontti on suuruudeltaan 6 400 m² ja sen arvioitu käypä luovutushinta noin neljä miljoonaa euroa.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen 9.10.2017 päätökset ovat luettavissa täällä.