Arkkitehtuuria ja laatua Jätkäsaareen pysäköintitaloihin

Jätkäsaari
30. lokakuuta 2017

Jätkäsaareen rakennetaan maan päälle pysäköintitaloja, joista ensin valmistuu Atlantinkaari ja myöhemmin Saukonlaituri. Pysäköintitaloista tulee laadukkaasti suunniteltuja rakennuksia keskelle elävää kaupunkitilaa.

Pitsitiiltä, viherkatto, käyttäjille viilattua opastusta, merikasveja, aurinkopaneeleja. Sitä kaikkea ja paljon muuta ovat Jätkäsaaren pysäköintitalot Saukonlaituri ja Atlantinkaari. Jo kaavoituksesta lähtien niitä on tehty kunnianhimoisesti.

Pysäköintitalojen tilaaja, Jätkäsaaren Pysäköinti Oy, lähti hakemaan laadukasta ratkaisua maan päälle tuleviin pysäköintitiloihin.

Helsingin kaupungin kaavoittaja Kirsi Rantama kertoo taustasta: ”Lähdimme ”kokeilemaan” pysäköintiratkaisuja maan päälle edellyttäen, että ne suunnitellaan kaupunkikuvallisesti korkeatasoisiksi. Panostamalla suunnitteluun saadaan kustannuksiltaan ja arkkitehtuuriltaan hyvä ratkaisu.”

Saukonlaiturin alueelle oli sitä paitsi tilanahtauden vuoksi vaikeaa saada mahtumaan autokansipihoja.

”Ja ajatus Atlantinkaaren pysäköintitalosta syntyi alun perin asuntorakennuttajan, ATT:n, toiveesta. Samalla saadaan maanvaraista pihatilaa, mikä mahdollistaa jykevämmät istutukset ja puut korttelipihoille kuin, jos pihan alla olisi autokansi”, Rantama sanoo. 

Saukonlaituri ja Atlantinkaari ovat osoittautumassa  arkkitehtonisesti onnistuneiksi kokeiluiksi. Rantaman mukaan jatkossakin on tarkoitus saada Jätkäsaaren uusille asuinalueille korkeatasoista arkkitehtuuria edustavia pysäköintitiloja. Paikat on tarkoitettu lähitalojen asukkaille ja kiinteistöille, mutta myös vuorottaispysäköinti ja mahdollisesti lyhytaikainen pysäköinti ovat mahdollisia.

Lidl Atlantinkaaren pysäköintitalon katutasoon

Länsisatamakadun varrelle rakennetaan Atlantinkaaren pysäköintitalo ja samalla kadunvarteen tulee elävää, vilkasta kaupunkitilaa, koska ensimmäiseen kerrokseen sijoittuu Lidlin lähes 2000 neliömetrin kokoinen päivittäistavaramyymälä. Rakennuksen toisessa kerroksessa on kaupan asiakaspaikkoja ja sitä ylemmissä kerroksissa autopaikkoja asukkaille. Kerroksia on kahdeksan ja parkkipaikkoja tulee kaikkiaan noin 474.

”Kaupan ja parkkitalon yhdistelmä tarkoittaa, että asukas voi jättää autonsa ja matkalla kotiin pistäytyä kaupassa”, arkkitehti Vesa Humalisto Serum Arkkitehdeista sanoo.

Suoraan rakennuksen toista puolta kulkee Hyväntoivonkuja, joka on kävely- ja pyörätie eli Lidliin pääsee kätevästi myös ilman autoa.

Myymälän oma huoltoliikenne on tarkoitus hoitaa pelkästään yhtä kautta ja vain kerran päivässä, mikä rauhoittaa alueen liikennettä.

Tiilireliefi Länsisatamankadulle

Atlantinkaaren pysäköintitalossa tiilirakentaminen saa varjot ja valot leikittelemään.

”Pysäköintitalon julkisivu on pitsimäistä tiilipintaa ja kaupan sisäänkäynnin eteen  rakennetaan tiilireliefi. Olemme inspiroituneet Jätkäsaaren perinteisestä tiilirakentamisesta, onhan alueella valmiiksi Lars Sonckin suunnittelemia vanhoja punatiilirakennuksia. Lisäksi Atlantinkaaren pysäköintitalon viereiset kerrostalot rakennetaan tiilestä ja koko Jätkäsaaressa on paljon erilaisia tiilipintoja”, Humalisto sanoo.

On tärkeää saada autopaikkoja sisältävä rakennus istumaan keskelle asuintaloja, osaksi kaupunkimaisemaa ja sekin on merkittävää, mitä kotien ikkunoista näkyy.

”Juuri asukkaiden ikkunanäkymien ja lisäksi sadevesien imeyttämisen takia pysäköintitalon pienen, matalamman huoltorakennukseksi jäävän osan päälle rakennetaan viherkatto”, Humalisto sanoo.

Varsinaisen katon päälle Atlantinkaaren pysäköintitalossa varaudutaan rakentamalla aurinkopaneeleja, joista alakerrassa sijaitseva Lidl saa energiaa. Juuri kesällä aurinkopaneelit tuottavat paljon energiaa ja kauppa tarvitsee sitä jäähdytyslaitteisiinsa.

”Ensi käynnillä löytyy, toisella jo tietää”

Pentagon Design osallistui Rokkiparkin suunnitteluun, ja nyt yritys tekee palvelumuotoilua myös Atlantinkaaren pysäköintitalon hyväksi. Tavoitteena on, että kaikkien olisi helppoa käyttää tilaa ja löytää siellä.

”Ensinnäkin nimi pitäisi olla lyhyempi ja nasevampi kuin Atlantinkaaren pysäköintitalo, ja tilassa opastus on tärkeää”, muotoilujohtaja  Sauli Suomela luettelee tärkeimpiä kehittämiskohteita.

Suomela tiivistää parkkitalon käytettävyyden niin, että ensi käynnillä autoilijan pitää löytää ja toisella jo tietää.

Mahdollisesti vuoropysäköintiä 

Pysäköintilaitosten rakennuttajakonsulttina toimii JLL Finland Oy, ja sieltä yksikönjohtaja Jarkko Salonvaara kertoo, että juuri nyt tutkitaan vuoropysäköintimahdollisuuksia. Silloin autopaikan tarvitsija voisi aina ajaa mihin tahansa vapaaseen paikkaan ja samalla autopaikkojen varausaste paranisi.

”Lopullisen päätöksen paikoitustavan järjestämisestä tekee viime kädessä osakasyhteisö eli kiinteistön omistaja, joka hallinnoi omia autopaikkojaan”, Salonvaara sanoo.

Käytännössä parkkitalon vapaita paikkoja voisi hallinnoida myös ulkopuolinen operaattori ainakin siihen saakka, kunnes kiinteistöjen omistajat ovat merkinneet kaikki autopaikkansa. Tällöin käyttäjä näkisi jo ajaessaan sisään kännykkäsovelluksestaan vapaat paikat ja valitsisi niistä itselleen sopivan.

”Vuoropysäköinnin avulla pyritään saamaan kaikki paikat aktiivikäyttöön. Operaattori vuokraa omistajan puolesta paikkoja, kun ne muuten saattaisivat olla tyhjillään”, Salonvaara selittää.

Saukonlaiturin pysäköintitaloa reunustavat terassit

Saukonlaiturin pysäköintilaitos rakennetaan niin, että rakennuksen eteläpuolella terassit nousevat kerros kerrokselta. Koko eteläpuolen kylki muistuttaa vähän rantatörmää, ja keskelle kaupunkitilaa tuleva viisikerroksinen pysäköintilaitos tuo terassien avulla jätkäsaarelaiseen maisemaan kaistaleen puistomaista ulkotilaa.

”Lähdimme tekemään mahdollisimman pienen oloista parkkitaloa ja siksi rakennuksen keskeiseltä puolelta sitä reunustavat terassit.  Samalla ratkaisu lisää yhteistä kaupunkitilaa ja tuo hieman vihreää puistomaisuutta. Kasveina terassia reunustavat muun muassa rantavehnät”, arkkitehti Samuli Woolston Arkkitehtitoimisto ALAsta sanoo.

Terassia voi käyttää vaikka piknikpaikkana, onhan terassialue leveimmillään jopa seitsemän ja puoli metriä. Terassit palvelevat myös kulkureittinä parkkitaloon, jolloin autoilija voi hissiä käyttämättä siirtyä suoraan ulkoa omaan parkkikerrokseensa.

Viisikulmaiseksi rakennetun Saukonlaiturin parkkitalon sisätiloihin tuo valoa keskelle jäävä valopiha.

Viiteen kerrokseen sisälle ja vielä katolle mahtuu yhteensä noin 600 parkkipaikkaa.

Saukonlaiturin pysäköintitilan kanssa saman katon alle tulee Hekan kiinteistöhuollon tilat ja yksityisen kiinteistöhuoltoyrityksen tila.

Asukaspysäköinti maan tai pihakansien alle ja pysäköintitaloihin 

Jätkäsaaressa asukkaiden parkkipaikat sijoitetaan jo käytössä olevaan maanalaiseen Rokkiparkkiin, kortteleiden pihakansien alle sekä tuleviin pysäköintitaloihin, joista lähivuosina rakennetaan Atlantinkaari ja sen jälkeen Saukonlaituri. 


”On järkevää saada autot pysäköityä keskitetysti. Rakentamamme pysäköintipaikat ovat niin sanottuja velvoitepaikkoja alueen taloyhtiöille”, Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n toimitusjohtaja Antti Koljonen sanoo.

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy, Helsingin kaupungin omistama, voittoa tavoittelematon yhtiö, , rakennuttaa Rokkiparkin ja pysäköintitalot. Rokkiparkki otettiin käyttöön tammikuussa 2017, ja sieltä voi toistaiseksi vielä vuokrata paikkoja: yksi autopaikka maksaa 100 euroa kuukaudessa ja vuokrausta hoitaa Kantakaupungin isännöinti Oy.

”Rokkiparkissa on noin 900 paikkaa ja niistä jo valmistuneiden taloyhtiöiden käytössä on 60–70 prosenttia. Kaikki paikat ovat niin sanottuja osakepaikkoja, mutta osa kiinteistöistä ei ole vielä valmistunut, ja siksi toistaiseksi on tarjolla vuokrapaikkoja ulkopuolisillekin”, Koljonen sanoo.

Yleensä jätkäsaarelainen asukas hakee autopaikkaa oman taloyhtiönsä kautta, taloyhtiö merkitsee ja lunastaa itselleen autopaikkoja Jätkäsaaren Pysäköinnin rakennuttamista paikoista. Rokkiparkki on myös väestönsuoja.

”Rokkiparkkiin saatiin samalla väestönsuoja 9000 ihmiselle ja niiden rakentaminen erikseen kiinteistökohtaisesti olisi tullut paljon kalliimmaksi”, Koljonen sanoo.

Pysäköintitalojen aikataulut myötäilevät asuintalojen rakentamista

Atlantinkaaren ja Saukonlaiturin pysäköintitalojen rakentamisaikatauluihin vaikuttavat lähelle rakennuttavien asuinkerrostalojen valmistumisen aikataulut.

Atlantinkaaren pysäköintitalon suunnitelmat ovat valmiita tänä syksynä, urakoitsija valittaneen loppuvuodesta ja sen jälkeen rakentamaan voidaan päästä vuoden 2018 aikana ja valmistumisaika on aikaisintaan syksy 2019.

Saukonlaiturin rakentamisen tarkka aikataulu on vielä avoinna, mutta todennäköisesti rakentaminen alkanee vuoden 2018 aikana ja valmista tulee seuraavan vuoden syksyllä tai 2020 talvella. 

Teksti: Tiina Torppa
Kartta: Tuomas Kärkkäinen