Kontulan ostarin ja metroaseman viereen asuntoja 500 asukkaalle

Esikaupungit
08. marraskuuta 2017
Kontulan ostoskeskuksen ja metroaseman viereen tullaan rakentamaan uusi asuinrakennusten rajaama suurkortteli 500 asukkaalle.

Kontulan ostoskeskuksen ja metroaseman viereen tullaan rakentamaan uusi asuinrakennusten rajaama suurkortteli 500 asukkaalle.

Kontulantien, Kontulankaaren ja Keinulaudantien varteen rakennetaan uusia asunkerrostaloja. Rakennukset ovat pääosin kuusikerroksisia, mutta Kontulankaaren varteen on tulossa myös 16-kerroksinen tornitalo.

Kaavaratkaisu mahdollistaa tiiviiden asuinkortteleiden rakentamisen hyvien palveluiden ja liikenneyhteyksien viereen. Alueelle on suunniteltu kaksi tiivistä kerrostalokorttelia, josta osaan tulee opiskelija-asuntoja. Uutta asuntokerrosalaa on 19 700 kerrosneliömetriä.

Asuntorakentamisen yhteydessä tehdään myös joitain muutoksia katuihin ja kevyen liikenteen reitteihin. Koska Keinulaudankuja on nykyään keskellä tulevaa asuinkorttelia, se siirretään uuden korttelin sivuun. Aivan kortteleiden viereen tulee bussipysäkkejä. Uusi Ramppi-katu rakennetaan kääntymään Kontulantieltä korttelialueelle. Katusuunnitelmissa varaudutaan myös myöhemmin mahdollisesti toteutettavaan pikaraitiotiehen. Toisen korttelin alle jäävät liityntäpysäköintipaikat siirretään ostarin takana olevalle parkkialueelle.

Talonrakentaminen alkaa ensi keväänä uuteen paikkaan siirretyn Keinulaudantien varrelta.

Asemakaavamuutos on saanut lainvoiman viime kesänä. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta ja sitä on kehitetty kumppanuuskaavoituksena Fira Oy:n kanssa. Kaupunki omistaa maan.

Tutustu kaavaan