Oulunkylän Käskynhaltijantien asemakaavan muuttamisella mahdollistetaan Raide-Jokeri

Esikaupungit
09. marraskuuta 2017

Kaupunginvaltuusto päätti Oulunkylän Käskynhaltijantien ympäristön asemakaavasta ja asemakaavan muuttamisesta. Kaavatyöllä mahdollistetaan Helsingin edellytykset pikaraitiotie Raide-Jokerin rakentamiselle Käskynhaltijantielle.

Tulevan Raide-Jokerin pysäkkien tuntumassa lisätään julkiseen liikenteeseen tukeutuvaa asuntorakentamista. Myös kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä parannetaan. Tavoitteena on luoda Käskynhaltijantiestä viihtyisää, tiivistä ja elävää katuympäristöä jossa Raide-Jokarin pysäkkien kohdalta aukeavat turvalliset viheryhteydet ympäröiville asuinalueille. Kaavaratkaisun myötä asukasmäärä voi kasvaa noin 1 800 asukkaalla.  

Asemakaavan toteuttamisen kustannukset ovat vuoden 2016 tehdyn arvion mukaan 10,9 miljoonaa euroa (puisto- ja virkistysalueet 1 miljoonaa euroa, kunnallistekniikka 2,9 miljoonaa euroa sekä katualueet ja aukiot 7 miljoonaa euroa). Lisäksi kaava-alueelle kohdistuvat raitiotien kustannukset ovat noin 4,5 miljoonaa euroa Raide-Jokerin vuonna 2015 tehdyn hankesuunnitelman mukaisesti.

Lisää aiheesta:

Kaupunginvaltuuston esityslistat ja päätöstiedotteet.