Malmin alueen kaavaehdotuksia päätöksentekoon

Uutta Helsinkiä
20. marraskuuta 2017
Valkoinen Malmin lentoasemarakennus.

Malmin alueen kaavaehdotuksia on esillä kaupunkiympäristölautakunnassa 21. marraskuuta. Esityslistalla ovat Fallkullan tilan ympäristön, Malmin lentoaseman rakennusten ja Tattarisillan eritasoliittymän ja puistosillan kaavat.

Fallkullan tilan ympäristöön laaditaan asemakaava tukemaan alueen nykyistä käyttöä ja lähialueiden muutosta. Uusina toimintoina suunnitellaan koulua ja uutta päiväkotia ja nykyisen päiväkodin laajennusta, leikkikenttää ja liikuntapuistoa, sekä yhtä uutta kerrostaloa.

Malmin lentoaseman rakennuksille laaditaan asemakaava, jossa rakennukset suojellaan kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokkaina. Tavoitteena on mahdollistaa lentoterminaalin, lentokonehallin sekä autotallin mahdollisimman monipuolinen julkinen käyttö. Rakennusten käyttötarkoitus muutetaan kulttuuri- ja vapaa-ajan käyttöön.

Lahdenväylälle Kehä I:n ja Porvoonväylän liittymän välille suunnitellaan uusi Tattarisillan eritasoliittymä sekä puistosilta, joka yhdistää Kivikon ja Malmin ulkoilureitit. Silta muodostaa uuden jalankulun ja pyöräilyn yhteyden ja tukee ekologisia yhteyksiä. Uusi Tattarisillantie yhdistää Kivikonlaidan ja Tattariharjuntien toisiinsa ja Lahdenväylään, mikä parantaa merkittävästi alueen saavutettavuutta.

Kaavoista päättää lopullisesti kaupunginvaltuusto
Kaupunkiympäristölautakunnan hyväksynnän jälkeen kaavaehdotukset asetetaan nähtäville muun muassa kaupungin kaavakuulutukset-verkkosivulle Suunnittelun etenemistä voi seurata tilaamalla sähköpostiisi suunnitelmavahdin
Kaavoista päättää lopullisesti kaupunginvaltuusto.

Lautakunnan kokousaineisto
Fallkullan tilan alueen suunnitteluaineisto
Malmin lentokentän rakennusten kaavaa koskeva suunnitteluaineisto
Tattrisillan eritasoliittymää ja puistosiltaa koskeva suunnitteluaineisto