Suomen suurimman kaupunkityömaan kauppakeskus Redi harjakorkeudessaan

Kalasatama
07. joulukuuta 2017
Sisäkuvassa kauppakeskus Redin kaarevaa lasista seinää ja punaista väriä.

Kalasatamaan nousevan kauppakeskus Redin rakentaminen on edennyt aikataulussa, ja torstaina 7. joulukuuta kauppakeskuksen työmaalla juhlitaan harjannostajaisia. Rediin tulevista reilusta 200 liiketilasta on vuokrattu jo lähes 70 prosenttia ja lisäksi lähes kaikista lopuista liiketiloista käydään parhaillaan vuokraneuvotteluita. Kokonaisuudessaan 64 000 neliön suuruisen kauppakeskuksen odotetaan tavoittavan jopa yli 12 miljoonaa kävijää ensimmäisenä kokonaisena toimintavuotenaan.      

”Redi on yksi merkittävimmistä rakennushankkeista niin SRV:n kuin koko pääkaupunkiseudun historiassa. Täällä yhdistyvät uudella tavalla kauppakeskus, liiketilat, asuminen ja erinomaiset liikenneyhteydet. Kauppakeskukseen tulevat yrittäjät arvostavatkin ennen kaikkea kauppakeskuksen keskeistä sijaintia, hyviä liikenneyhteyksiä ja suuria asiakasvirtoja”, sanoo SRV:n Suomen liiketoiminnanjohtaja Juha Toimela.

Louhintaa ja metrosillan siirtoa

Rakennustyöt alkoivat elokuussa 2011 maanrakennus- ja louhintatöillä. Rakennustyöt pysähtyivät kuitenkin pääosiltaan kesällä 2012 kaavavalituksen vuoksi ja käynnistyivät uudelleen huhtikuussa 2015 huomattavalla maanrakennusvaiheella. Kaikkiaan kolmen hehtaarin suuruisen montun louhimiseen kului aikaa reilu vuosi. Tuona aikana työmaalta poistettiin yhteensä 900 000 kiintokuutiota massaa, mikä vastaa yhdeksän eduskuntatalon suuruista määrää. Metro kulki normaalisti koko louhintojen ajan ja räjäytykset ajastettiin tiuhaan kulkevan metron liikennöinnin mukaan.

Ennen louhintojen aloittamista alueella toteutettiin yksi koko hankkeen vaikeimmista vaiheista, kun metroa varten rakennettiin uusi pätkä siltaa aiemmin kallion päälle tukeutuneen radan tilalle. Yksi suurimpia lähiympäristöön ja liikenteeseen vaikuttaneista rakennusvaiheista oli Itäväylän liikenteen siirtyminen Redin kohdalla tien eteläpuolelle rakennetulle kiertotielle. Itäväylä palautui takaisin entiselle paikalleen syyskuussa 2017. Tällä hetkellä kauppakeskuksen osalta käynnissä on jo sisävalmistusvaihe.

Redi koostuu kauppakeskuksesta sekä kahdeksasta tornitaloista, joihin rakennetaan asuntoja noin 2 000 asukkaalle. Redin rakentamiseen osallistuu peräti 10 000 työntekijää ja 300 suunnittelijaa. Redin rakentaa SRV.

Kauppakeskus aukeaa yhtenä kokonaisuutena syksyllä 2018 ja ensimmäisenä valmistuvaan tornitaloon, Majakkaan, asukkaat pääsevät muuttamaan keväällä 2019. Loput tornitalot valmistuvat vaiheittain vuoteen 2023 mennessä.

www.redi.fi