Kivinokan vanha metsä 100-vuotislahjaksi

Uutta Helsinkiä
12. tammikuuta 2018

Helsinkiin perustetaan uusi luonnonsuojelualue Kivinokan vanha metsä. Luonnonsuojelualue annetaan syntymäpäivälahjaksi Suomelle Luontolahjani 100-vuotiaalle -kampanjassa. Luonnonsuojelualueen pinta-ala on 12,5 hehtaaria.

Lahottajasienten paratiisi 

Kivinokalle luonteenomaisia ovat vanhat kuusikot, joissa elää hyvin monimuotoinen lahottajasienten lajisto. Alueelta on löydetty 75 kääpä- sekä 108 orvakka- ja orakaslajia, mikä on huomattavan suuri määrä Kivinokan kokoiselle pienelle alueelle.

Kivinokan eritysharvinaisuus on erittäin uhanalainen paksukääpä, jolla on noin kymmenen löytöpaikkaa Suomessa. Alueella elää lisäksi useita alueellisesti uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lajeja. Vanhan metsän lajien leviäminen Kivinokkaan on hyvässä vauhdissa. Suurin osa vaateliaista lajeista on löydetty alueelta vuoden 2011 jälkeen.

Kivinokassa pesii myös useita vanhan havumetsän lintulajeja ja sieltä on tavattu viisi lepakkolajia.

Satumetsän tunnelmaa 

Kivinokka on suosittu virkistysalue. Alueen käyttäjät nauttivat erityisesti vanhan, satumaisen metsän tunnelmasta, joka halutaan säilyttää. Käyttäjät arvostavat myös sitä, että Kivinokka sijaitsee lähellä asutusta ja sinne on helppo mennä.

Valtuustoaloite vauhditti 

Kivinokan luonnonsuojelualueen perustamisesta tehtiin Emma Karin ja 44 muun valtuutetun allekirjoittama aloite keväällä 2017. Uudenmaan ELY-keskus teki päätöksen luonnonsuojelualueen perustamisesta 29.12.2017.