Jätkäsaareen kaavoitetaan Melkinlaiturin asuinaluetta

Jätkäsaari
17. tammikuuta 2018
Näkymä Melkinlaiturista Tulimaanpuiston kohdalta Saukonlaiturin suuntaan. Kuva: Tietoa Finland Oy

Melkinlaiturin asuinalueesta tulee erittäin merellinen, sillä rantoja kulkee alueen kolmella puolella. Tulossa on monenlaisia asuntoja mukaan lukien kaupunkipientaloja, townhouseja. Kotien lähellä tai aivan vieressä ovat peruskoulu, päiväkoti, kävelykatu, palveluja ja raitiovaunureitti.

Jätkäsaaren Melkinlaituriin kaavoitettu asuinalue rajautuu Atlantinkatuun, Kanariankatuun ja meren puolella uuteen pienvenesatamaan ja rantoja reunustaviin kävelyreitteihin. Kaavan mukaan alueelle rakennetaan noin 100 000 kerrosneliömetriä, mikä toisi noin 2500 asukasta.

Melkinlaiturin kaava on nyt luonnosvaiheessa: kaavaluonnos on nähtävillä helmikuussa 2018, jolloin siitä voi antaa mielipiteensä. Loppukeväällä kaavaehdotus menee kaupunkiympäristölautakuntaan.

”Rakentamaan päästään arviolta noin vuonna 2022. Vie koko tämän vuoden ja vielä ensi vuoden alun ennen kuin kaava tulee lainvoimaiseksi. Sitten pitää suunnitella kunnallistekniikka, kilpailuttaa ja varata tontit. Seuraavaksi suunnitellaan rakennukset. Siihen kaikkeen menee noin neljä vuotta”, Länsisataman projektijohtaja Outi Säntti sanoo.

Koulu, päiväkoti, rantoja ja palveluita

Melkinlaiturin asuinalueelle on kaavoitettu päiväkoti ja peruskoulun ala- ja yläkoulu.

”Koulun piha avautuu osaksi avointa tilaa Tulimaanpuiston jatkeena”, Melkinlaiturin kaavoituksesta vastaava arkkitehti Kirsi Rantama Helsingin kaupungilta sanoo. 

Tulimaanpuistosta rakennetaan suojaisa, toiminnallinen puisto keskelle asuinaluetta. Melkinlaiturin rantoja reunustaa Neptunuksenpuisto, ja sen rantaan on kaavoitettu kahvila-ravintola.

”Siihen voi tehdä joko yhden noin 600 neliömetrin kokoisen kahvila-ravintolan tai kaksi pienempää. Paikasta tulee varmaankin vaelluskohde kauempaakin tuleville ulkoilijoille”, Rantama sanoo.  

Melkinlaiturin alue rakennetaan osittain uudelle täyttömaalle, ja Jätkäsaaren asuinalueista se  sijaitsee kaikkein lähinnä satamaa.

Melkinlaiturin kohdalla on jo nyt avara merimaisema ja mereltä käy välillä voimakas tuuli, mikä on huomioitu alueen suunnittelussa.

”Neptunuksenpuistoon istutetaan eri korkuisia puita ja rakennusten suunnittelussa ja korkeuksissa tuulisuus on otettu huomioon ”, Rantama sanoo.

Kaavasuunnitelman mukaan asuinalueen keskellä kulkee tuulensuojainen kävelykatu Samoankuja. Siitä tulee Rantaman mukaan tärkeä kulkureitti liiketiloineen ja palveluineen. ”Melkinlaiturin alueella alimmat kerrokset edustavat elävää kaupunkitilaa, kuten asuntopihoja ja kadulle avautuvia liiketiloja”, hän sanoo.

Asuinalue madaltuu kohti rantaa

Melkinlaiturin alueelle suunnitellaan 3–6-kerroksisia kerrostaloja ja matalampia kaupunkipientaloja. Nämä townhouset ovat kuin kytkettyjä omakotitaloja, monelle tuttuja ulkomailta ja nykyään näitä kaupunkipientaloja on Helsingin uusilla alueilla. Townhouse-koti jakautuu yleensä 2–3 kerrokseen, asunnossa on oma pieni piha ja sisäänkäynti suoraan ulkoa.

”Melkinlaiturin katukuvaan kuuluvat kaupunkipientalojen ja kerrostalojen maantasokerroksen etupihat. Kaava määrittelee, että pihat jäisivät hieman korkeammalle kuin kulkureitit, mikä tuo suojaisuutta”, Rantama sanoo.

Meren puolella on matalampia taloja ja alueen keskiosassa 4–5-kerroksisia asuintaloja.

”Jätkäsaaressa on linja, että talosauna tulisi yläkerroksiin. Näin saadaan yläkerrokset ja avarat näkymät alempienkin kerrosten asukkaiden käyttöön”, Rantama sanoo.

Melkinlaiturin puolella Atlantinkatua reunustaviin kortteleihin tulee kuusi ja puoli kerrosta, ja Atlantinkadun toisella puolella asuintalot ovat 5–7-kerroksia.

Kahvila, venesatama ja koirapuisto

Melkinlaituriin rakennetaan jo aiemmassa kaavassa päätetty 50 veneen satama ja veneiden talvisäilytyspaikkoja. Nyt käsiteltävän kaavan mukaan venesataman lähelle aallonmurtajalle  voidaan rakentaa keskikokoisille koirille tarkoitettu koirapuisto.

”Jätkäsaaressa on monin paikoin vaikeaa löytää tilaa koirapuistolle, sillä sen pitää olla 80 metrin päässä asuintaloista”, Rantama sanoo.

Alueella on käytössä Melkinlaituri-niminen laituripaikka, josta periytyi nimi rakennettavalle asuinalueelle. Muu nimistö tulee Polynesian suunnalta, kuten Tahitinkatu, ja kaavassa koulu ja päiväkoti sijaitsevat Naurunkadulla.

Hybridikortteliin ruokakauppa, parkkitalo, toimistoja ja asuntoja

Atlantinkadun, Samoankujan, Tahitinkadun ja Kanariankadun rajaamasta korttelista tulee kuusi- ja puolikerroksinen, monia tiloja yhdistävä hybridirakennus. On asuntoja, päivittäistavaramyymälä, palveluja, pysäköintitalo, liike- ja toimistotilaa.

”Siihen voi tulla myös pop up -toimistoja”, Rantama sanoo.

Atlantinkadun ja Kanariankadun kulmaan nouseva pysäköintitalo sisältää noin 400 autopaikkaa, pääasiassa lähikortteleiden asukkaille. Osalle alueen asukkaista tulee pysäköintipaikat pihakansien alle.

Melkinlaituriin pääsee julkisillakin, hybridikorttelia kiertää raitiovaunun reitti ja sen päätepysäkki sijoittuu korttelin viereen.

Hybridikortteli sisältää noin 11 000 kerrosneliömetriä asumista, liiketilaa arviolta 1000 neliömetriä ja toimistotilaa noin 600 neliömetriä. Suunnitelmana on järjestää aikanaan arkkitehtikilpailu hybridikorttelista.

Kaavoituksen vaiheet

Aloitus tarkoittaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa, josta ilmenevät kaavatyön tavoitteet ja lähtökohdat, valmistelu ja päätöksenteko.

Kaavaluonnos perustuu osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Luonnos kertoo alustavasti kaava-alueen eri osien käyttötarkoitukset, rakentamisen määrän ja sijoittumisen.

Kaavaehdotus syntyy kaavaluonnoksen ja siihen saatujen mielipiteiden pohjalta, ja se sisältää kaavaselostuksen ja kaavakartan kaavamerkintöineen ja –määräyksineen. Se kaikki tieto menee kaupunkiympäristölautakuntaan, jotta se voi päättää kaavaehdotuksesta.

Hyväksymisen tekee kaupunginvaltuusto asemakaavoissa ja niiden muutoksissa. Kaavoitusta on siten sujuvoitettu, että vähäiset muutokset hyväksyy nykyään kaupunkiympäristölautakunta.

Voimaantulosta kertoo kaupungin julkaisema kuulutus.

Tutustu kaavaan joka vaiheessa

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta lähtien kaikki kaavan vaiheet ovat esillä Helsingin kaupungintalolla ja verkkosivuilla, info- ja näyttelytila Laiturissa Kampissa ja kaavoituksen lähialueen kirjastoissa – Jätkäsaaressa infokeskuksessa ja kirjastossa (Huutokonttori). Kaavaluonnoksen vaiheessa usein pidetään asukastilaisuus.

Helsinkiläiset voivat vaikuttaa kaavoitukseen kolmessa vaiheessa: kahdesti kaupunki pyytää esittämään mielipiteitä ja lisäksi kaavaehdotukseen voi jättää muistutuksia. 

Laaja kaava ja siihen pieni muutos, postimerkki

Melkinlaiturin kaava ja Jätkäsaaren muidenkin asuinalueiden kaavat ovat isoja kokonaisuuksia, ne edustavat kokonaisvaltaisesti suunniteltua kaupunkia. Joskus toteuttamisvaiheessa tulee tarve muuttaa pientä osaa kaavasta yhden tontin tai korttelin kohdalla, ja se muutos lähtee hankkeen toteuttajan toiveesta. Tällaista kaavamuutosta kutsutaan  postimerkkikaavaksi.

Jätkäsaaren kohdalla postimerkkikaava tehtiin esimerkiksi Victoria-kortteliin (Välimerenkatu 14), jonne suunniteltiin hankkeen aloitteesta muun muassa teatteri eikä siitä ollut vielä tietoa tehtäessä alueen isompaa kaavaa.

Helsingissä valtaosan kaavoista hyväksyy valtuusto, mutta postimerkkikaavat hyväksyy kaupunkiympäristölautakunta ja silloin kaavoitusprosessi lyhenee.

Lisätietoja: www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/osallistuminen

Jätkäsaaren kaava-alueita (siniset vahvistettuja asemakaavoja, punaiset valmisteilla olevia kaavoja):

 • 1 Saukonpaasi
 • 2 Jätkäsaarenkallio ja Hietasaari
 • 3 Satama- ja vesialueet
 • 4 Kvarteret Victoria
 • 5 Jätkäsaarenlaituri 1
 • 6 Saukonlaituri länsi
 • 7 Bunkkeri ja naapurikorttelit
 • 8 Jätkäsaaren liikuntapuisto
 • 9 Atlantinkaari
 • 10 Terassitalokortteli
 • 11 Tornihotelli ja Sonckin makasiinit
 • 12 Keskus- ja palvelukorttelit
 • 13 Matkustajasatama, pohjoinen
 • 14 Matkustajasatama, etelä
 • 15 Panamanranta
 • 16 Hotelli Välimerenkatu 18
 • 17 Melkinlaituri

Asukasillassa Melkinlaiturista

Helsingin kaupunki kertoo Melkinlaiturin kaavasta ma 22.1. 2018 asukasillassa klo 16  alkaen Jätkäsaaren Huutokonttorin infokeskuksessa ja kirjastossa (Tyynenmerenkatu 1). Paikalla ovat Länsisataman projektijohtaja Outi Säntti, projektipäällikkö Matti Kaijansinkko ja Melkinlaiturin kaavoituksesta vastaava arkkitehti Kirsi Rantama Helsingin kaupungilta sekä muita asiantuntijoita vastaamassa kysymyksiin.  

Kaavaluonnos ja muuta valmisteluaineistoa on esillä 5.2.–2.3.2018

Jätkäsaaren infokeskus ja kirjasto (Huutokonttori), Tyynenmerenkatu 1
Info- ja näyttelytila Laituri, Narinkka 2
www.hel.fi/suunnitelmat 

Mielipiteet kaavaluonnokseen: viimeistään 9.3.2018
Lisätietoja: Kirsi Rantama, p. (09)310 37207, kirsi.rantama(at)hel.fi

Teksti: Tiina Torppa 
Kartta: Helsingin kaupunki / Tuomas Kärkkäinen