Kruunuvuorenrannan kallioluoliin suunnitellaan lajissaan maailman ensimmäistä energian kausivarastoa

Kruunuvuorenranta
23. tammikuuta 2018

Helen ja Skanska selvittävät jättimäisen lämpöenergian kausivaraston toteuttamista Helsingin Kruunuvuoren alla sijaitseviin vanhoihin kallioluoliin. Vastaavaa ratkaisua ei tiettävästi ole toteutettu muualla maailmassa.

Energian kausivarastointiratkaisua kaavaillaan osaksi ekologisen kaupunginosan energiajärjestelmää, jossa hyödynnetään uudella tavalla auringon lämmittämää merivettä sekä asuinrakennusten kierrätyslämpöä. Suunnitellussa hankkeessa otetaan käyttöön Kruunuvuoren alapuolella sijaitsevat kallioluolat, joista toista on aiemmin käytetty öljyn varmuusvarastona. Luolien tilavuus on yhteensä 300 000 m3 ja ne sijaitsevat noin 50 metriä merenpinnan alapuolella.  

Helenin suunnittelema energiaratkaisu perustuu malliin, jossa lämpöpumppujen avulla toteutetaan rakennusten lämmitys ja jäähdytys. Luolat täytetään kesäaikaan Kruunuvuorenselän auringon lämmittämällä pintavedellä, jota hyödynnetään talvikaudella lämpöpumppujen energianlähteenä. Kesäkaudella kerätään hyötykäyttöön myös auringosta peräisin oleva rakennusten ylimääräinen lämpö, joka jalostetaan ja kierrätetään asukkaiden käyttöön. Mallissa siis auringon lämmittämä merivesi ja rakennukset toimivat lämpöpumppujen lämmönlähteinä ja alueen lämpöverkot lämmön kerääjänä ja jakelijana.

Kruunuvuorenrannastamerellinen, ekologinen asuinalue

Kruunuvuorenranta tarjoaa kaupunkiasumista merellisessä ympäristössä ja lähellä luontoa. Tuleva Kruunuvuorenranta on kaupungin näkyvimpiä merellisiä julkisivuja. Kruunuvuorenranta valmistuu vuoteen 2030 mennessä, ja sinne rakennetaan koti 13 000 asukkaalle. Alueelle arvioidaan syntyvän noin 800 työpaikkaa.

Kruunuvuoren eli Skanskan suunnittelualueen suunnittelu on käynnissä. Suunnittelualueelle on tulossa noin 600 uutta kotia yksiöistä perheasuntoihin, joista ensimmäisten rakentaminen käynnistyy arviolta vuonna 2019.

Lue lisää Kruunuvuorenrannasta