Viherkertoimella ilmastoviisautta ja monimuotoisuutta kaupunkikortteleihin

Uutta Helsinkiä
09. helmikuuta 2018

Helsingin asemakaavoituksessa on otettu käyttöön viherkerroin, jonka avulla pyritään varmistamaan riittävän viherpinta-alan säilyminen tonteilla ja samalla ehkäisemään hulevesitulvia. Viherkertoimen laskemisessa käytettävä työkalu on päivitetty.

Viherkerroin kuvaa, kuinka paljon tontilla on kasvillisuutta ja vettä viivyttäviä ratkaisuja suhteessa tontin pinta-alaan. Kasvillisuudesta on paljon hyötyä tiivistyvässä kaupungissa; hulevesitulvien vähentämisen lisäksi se sitoo hiilidioksidia, parantaa ilmanlaatua, lisää kaupungin viihtyisyyttä sekä viilentää rakennetun ympäristön lämpösaarekkeita. Niitä syntyy, kun kaupungin rakenteisiin kertynyt auringon säteily vapautuu lämpönä.

Asemakaavassa määrätään, onko viherkerroin käytössä tontilla. Jos se on käytössä, pihasuunnittelijan tulee osoittaa, että tontille laadittu suunnitelma saavuttaa viherkertoimelle asetetun tavoitetason. Se onnistuu viherkertoimen laskemiseen käytettävän työkalun avulla. Viherkertoimen tavoitetasot on määritelty työkaluun, ja ne vaihtelevat tonttien käyttötarkoitusten perusteella.

Viherkertoimen tavoitetason voi saavuttaa monella tapaa. Viherkerrointa kasvattavat säilytettävän ja istutettavan kasvillisuuden lisäksi läpäisevät pintamateriaalit sekä erilaiset hulevesien käsittelyn ratkaisut kuten viherkatot, sadepuutarhat tai viivytysaltaat.

Viherkerrointyökalu on päivitetty ja julkaistu verkossa

Viherkertoimen laskemiseen tarkoitettu taulukkotyökalu on päivitetty aiempaa käyttäjäystävällisemmäksi. Hulevesien hallinnalle on annettu päivityksessä aiempaa suurempi painoarvo ja erilaiset hulevesiratkaisut on kuvattu siinä selkeästi.

Työkalu on suunnattu asemakaavoittajien lisäksi pihasuunnittelijoiden käyttöön. Mikäli asemakaavassa edellytetään viherkertoimen käyttöä, tulee rakennuslupahakemukseen liittää viherkerrointyökalun tuloskortti.

Työkalu (Linkki) ja sen käyttöohje (Linkki) löytyvät Rakennusvalvonnan lomakkeet -sivulta. Suosittelemme, että työkalu tallennetaan Google Chrome -selaimella.

Internet Explorer -selain voi vaihtaa työkalun nimen päätteen. Jotta lomake aukeaisi, pitää pätte tallentamisen yhtydessä tai sen jälkeen käsin korjata muotoon .xlsm. Työkalun nimi on viherkerroin.xlsm.

Lisätietoja:

Viliina Evokari,
iWater-hankkeen projektikoordinaattori
p. 040 519 7544, viliina.evokari@hel.fi
Helsingin kaupunki, ympäristöpalvelut

Pia-Liisa Orrenmaa
maisema-arkkitehti
p. 09 310 26419, pia-liisa.orrenmaa@hel.fi
Helsingin kaupunki, rakennusvalvonta

Helsingin viherkerrointyökalua kehitettiin iWater-hankkeessa, jossa tuotetaan hulevesien hallinnan menetelmiä ja ratkaisuja kaupunkisuunnittelun avuksi. Helsingin lisäksi viherkerroin on käytössä myös muissa hankekaupungeissa: Turussa, Riiassa, Jelgavassa, Tartossa, Gävlessä ja Söderhamnissa. Kaupunkien lisäksi hankkeen partnereita ovat Itämeren kaupunkien liitto ja Aalto-yliopisto. Hanketta rahoittavat EU:n Interreg Central Baltic -ohjelma, partnerit ja Varsinais-Suomen liitto.