Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksessa varaudutaan maanalaiseen pysäköintilaitoksen rakentamiseen

Keskusta
12. helmikuuta 2018

Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksen yhteyteen ehdotetaan esirakennushanketta, joka liittyy torin alle suunniteltavaan pysäköintilaitokseen. Samalla luottamushenkilöiden päätettäväksi tulevat hallin peruskorjauksen tarkistetut rakentamiskustannukset.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennukset ja yleiset alueet -jaosto käsittelee asiaa 15. helmikuuta. Asiasta tekee lopullisen päätöksen kaupunginhallitus.

Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksen enimmäishintaa ehdotetaan korotettavaksi 3,9 miljoonalla eurolla, jolloin peruskorjauksen kokonaiskustannukset ovat enimmillään noin 19 miljoonaa euroa. Lisäkustannukset aiheutuvat kauppahallin perustusten korjaamisesta.

Suojellun kauppahallirakennuksen korjauksen yhteydessä uusitaan erityisesti sen talotekniikka sekä myymälä- ja varastotiloja. Toisen kerroksen sosiaalitilat siirretään kellariin, jolloin hallin toiseen kerrokseen vapautuu ravintolatilaa sekä toimivat ja asianmukaiset kulkuyhteydet.

Esirakennushankkeella varaudutaanmaanalaiseen pysäköintiin

Kauppahallin peruskorjauksen yhteydessä suunnitellaan esirakentamishanketta, jossa rakennetaan maanalaisen pysäköintilaitokseen johtavia porras- ja hissikuiluja sekä niiden tarvitsemaa tekniikkaa. Lisäksi varaudutaan kauppahallin maanalaiseen huoltopihaan. 

Reitit palvelisivat aikanaan kulkuväylinä metroon ja mahdollisen Pisararadan asemalle. Maanalainen  huoltopiha vapauttaisi ja rauhoittaisi torialueen ja kauppahallin edustan, mikä lisää torialueen kaupankäyntiä, viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

Esirakentamishankkeen kokonaiskustannukset kaupungille ovat 4,7 miljoonaa euroa. Kustannusten minimoinnin sekä kauppahallin ja torin toiminnan kannalta työ olisi parasta toteuttaa hallin peruskorjauksen yhteydessä.

Kiinteistösijoitusyhtiö Antilooppi Ky selvittää parhaillaan yksityisenä hankkeena Hakaniementorin maanalaisen pysäköintilaitoksen toteuttamisedellytyksiä. Kaupunginhallituksen elinkeinojaos päätti Antiloopin suunnitteluvarauksesta tammikuussa 2018.

Hakaniemen kauppahallin kauppiaatpalvelevat peruskorjauksen ajan

Hakaniemen kauppahallin kauppiaat palvelevat koko peruskorjauksen ajan torilla sijaitsevassa väistötilassa. Myös torikauppa jatkuu entisellään.

Mikäli pysäköintilaitoksen esirakentaminen ja hallin korjaussuunnitelmaan tehdyt muutokset hyväksytään, Hakaniemen kauppahallin peruskorjaus valmistuu arviolta vuoden 2020 loppupuolella.

Korjatun kauppahallin tilavuokrat arvioidaan myöhemmin Helsingin valmistelussa olevan kiinteistöstrategian mukaisesti.

Hakaniemen kauppahallin verkkosivut