Aukioiden ja katualueiden puhtaanapito kuuluu kiinteistöille

Jätkäsaari
15. helmikuuta 2018

Kaupungilta tiedustellaan usein, kuka vastaa katujen ja aukioiden puhtaanapidosta.

Vastuu katuaukioiden ja katualueen puhtaanapidosta sekä roskisten tyhjentämisestä jakautuu aukioiden ja katujen varsilla oleville kiinteistöille (laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta). Kaupunki vastaa osasta katujen talvihoitoa.

Aukiot

Jätkäsaaren katuaukioiden, kuten Juutinraumanaukion, Kap Hornin aukion ja Suezinaukion, puhtaanapito on sitä ympäröivien kiinteistöjen vastuulla. Kunkin kiinteistön velvollisuus on huolehtia edustallaan olevan katualueen puhtaanapidosta kadun puoliväliin saakka.

Katujen talvihoito

Katujen talvihoito, kuten auraus, liukkauden torjunta ja lumen pois vieminen, jakautuu kaupungin ja kiinteistöjen välille. Kadun ja aukioiden keskialueen hoitaa kaupunki. Kiinteistöt vastaavat jalkakäytävän osuudesta sekä omaan kiinteistöönsä vievistä reiteistä. Vastuualueen rajana aukioilla toimivat puut ja patsaat.

Roska-astiat

Myös katualueella olevien roska-astioiden tyhjennys on kiinteistöjen vastuulla. Roskiksia on mahdollista saada kaupungilta. Astian saanti edellyttää sitoutumista sen säännölliseen tyhjentämiseen. Ota yhteyttä: seppo.ilvonen(at)stara.fi tai jari.lehtonen(at)hel.fi.

Lisätietoa katualueen ylläpidosta Helsingissä