Paljonko Jätkäsaaren rakentaminen maksaa?

Jätkäsaari
15. maaliskuuta 2018
Jätkäsaaren rakentaminen maksaa kaupungille 700 miljoonaa euroa. Kuva: Antti Pulkkinen.

Helsingin kaupunki liikelaitoksineen investoi Jätkäsaaren rakentamiseen 700 miljoonaa vuosina 2009–2030.

Jätkäsaaresta tulee kestävä alue, jossa asuminen, palvelut ja työ luovat viihtyisän kaupunginosan meren äärellä. Tavalliselle kaupunkilaiselle ei välttämättä tule mieleen, mitä kaikkea toimiva asuinalue pitää sisällään ja millainen summa sen rakentamiseen on käytetty.

Rakentamisen kustannukset muodostuvat paitsi näkyvistä asioista, kuten koulut, kadut, raitiotiet, puistojen penkit ja puut, myös rakenteista, jotka eivät näy, kun kaikki on valmista. Näillä rakenteilla on kuitenkin suuri vaikutus asukkaiden arkeen ja sen toimivuuteen.

Valaistut kadut, viemäröinnit, kaapeloinnit, kaukolämpö ja -kylmä sekä kaikki muu rakentaminen, tekniikka ja jätehuolto on suunniteltu kestämään vuosikymmeniä. Päiväkodit ja koulut sekä julkinen liikenne, katuverkosto ja muu infra mitoitetaan optimaalisesti oikeisiin paikkoihin.

 

Tähän mennessä kaupunki on investoinut Jätkäsaareen 158 miljoonaa euroa. Näistä 114 miljoonaa euroa on käytetty esirakentamiseen eli käytännössä alueelliseen pohjan vaihtamiseen, pilaantuneiden maiden puhdistamiseen, geotekniseen ja teknistaloudelliseen suunnitteluun, erilaisiin selvityksiin, alueellisiin kaivu-, täyttö- ja louhintatöihin sekä ruoppauksiin.

Katurakentamiseen, rantarakenteisiin ja siltoihin on käytetty 38 miljoonaa euroa. Summaan eivät sisälly kunnallistekniikan, eli vesi- ja viemärijohtojen, sähköverkon, raitiokiskojen, jätteen putkikeräyksen tai telekaapeleiden kustannukset. Näistä vastaavat verkostojen omistajat, kuten Helen, HSY, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy, HKL ja teleoperaattorit.

Puistojen ja liikuntapaikkojen rakentamiseen kaupunki on investoinut 6 miljoonaa euroa. 

Tyynenmerenkadun kahteen kohtaan tulee sadoista led-valaisin-yksiköistä koostuvat valokatteet. Toinen on jo valmiina. Valaisimet on suunniteltu siten, että ne ovat lähes näkymättömät päivällä ja pimeällä ne antavat tasaisen valaistuksen. Valaisimet kiinnitetään kiristettyihin vaijereihin, joiden ansioista valaisimet eivät heilu kovallakaan tuulella. Yhden valaisimen koko on 20 X 25 X 950 millimetriä ja hinta 600 euroa kappale.

Välimerenkadun ylittävä silta painaa sata tonnia. 800 000 euron siltarunko rakennettiin Virossa. Se kuljetettiin Jätkäsaaren Saukonlaituriin, josta se siirrettiin Välimerenkadulle.

Grafiikka: Osmo Päivinen
Muu työryhmä: Katharina Mead, Outi Säntti, Tuuli Wallenius