Vihdintien ja Huopalahdentien varsille suunnitellaan bulevardikaupunkia

Esikaupungit
10. huhtikuuta 2018
Vihdintie. Kuva: Roni Rekomaa

Vihdintien ja Huopalahdentien ympärille suunnitellaan urbaania kaupunkia osaksi Haagaa, Munkkiniemeä ja Pitäjänmäkeä. Valimon aseman kaavaillaan muuttuvan uneliaasta seisakkeesta alueen keskukseksi. Kaupunki kaipaa nyt näkemyksiä suunnittelun periaatteista ja yleisistä päämääristä.
 

Ei nauhamaista kaupunginosaa vaan uutta kerrostumaa nykyisiin kaupunginosiin

Bulevardikaupungista ei tehdä uutta nauhamaista kaupunginosaa Vihdintien ja Huopalahdentien varsille, vaan uusi rakentaminen tuo uuden urbaanin kerrostuman nykyisiin kaupunginosiin. Ratkaisut vaihtelevat paikallisista olosuhteista riippuen, ja niissä huomioidaan merkittävät luontoalueet, terveellinen asuminen ja liikennehaittojen minimoiminen.

”Uusi rakentaminen tulee tarjoamaan laadukasta asumista korttelipihoineen ja elämyksellistä urbaania kaupunkia aktiivisine maantasokerroksineen, aukioineen ja lähipuistoineen. Tarkoituksena on suunnitella juuri Haagaan, Munkkiniemeen ja Pitäjänmäkeen sopivaa kaupunkimaista ympäristöä”, kertoo arkkitehti Suvi Tyynilä.

Huopalahdentiellä tutkitaan mahdollisuuksia ulottaa tien eteläpään kaltainen kaupunkimainen rakentaminen nykyistä pohjoisemmaksi, esimerkiksi muuttamalla Huopalahdentien linjausta Ulvilantien ja Rakuunatien välillä, järjestämällä Talin liikuntahallien pysäköintialuetta tai pienentämällä Turunväylän liittymäaluetta. Munkkivuoren ostoskeskuksen aluetta kehitetään vastaamaan tulevan asukasmäärän tarpeita sen nykyiset arvot huomioiden.
 

Joukkoliikenteen palvelutaso paranee, autoilu edelleen sallittua – Valimon asemasta merkittävä keskus

Joukkoliikenteen palvelutaso paranee huomattavasti joka suuntaan. Pikaraitiotie kulkee omalla kaistallaan keskustaan, ja bussit tarjoavat sekä täydentäviä että poikittaisia yhteyksiä. Solmukohtia suunnitellaan Haagan liikenneympyrän kohdalle ja Valimon asemalle, joissa sijoitettaisiin pysäkit niin että niiden välillä on helppo ja nopea kävellä.

Autoilu on edelleen mahdollista kaupunkibulevardeilla. Puurivein reunustetuista Vihdintiestä ja Huopalahdentiestä tulee alueen pääkatuja, joille varataan vähintään kaksi kaistaa autoliikennettä varten. Pyöräily luonnistuu sujuvasti baanoilla ja kaksisuuntaisilla pyöräteillä, ja tiheä paikallinen katuverkko luo hyvän saavutettavuuden jalankulkijoille alueen palveluihin ja joukkoliikennepysäkeille.

Valimon asemasta kaavaillaan alueen keskusta, eli muutos nykytilanteeseen tulisi olemaan huomattava.

”Alueelle on ajateltu sopivan korkeampi urbaani rakentaminen, jossa annetaan erityistä painoarvoa vilkkaalle katuelämälle. Mahdollisuuksia on huimasti, sillä alue tulee keräämään huomattavan määrän ihmisvirtoja joukkoliikenteen vaihtopaikan myötä”, pohtii Tyynilä.

Suunnittelun tueksi kaivataan näkemyksiä

Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupunginosien suunnittelun aluksi määritellään periaatteet ja yleiset päämäärät, jotka esitetään kaupunkisuunnittelulautakunnalle toukokuussa 2018. Sitä ennen kaupunki haluaa kuulla, mitä mieltä kaupunkilaiset ovat periaatteista. Kerro kantasi –kyselyyn huhtikuun loppuun mennessä tulleet mielipiteet ovat mukana, kun suunnittelijat viimeistelevät periaatteita lautakunnan käsittelyyn. Sanalliset periaatteet tulevat ohjaamaan tarkempaa jatkosuunnittelua.

Bulevardikaupunki-näyttely Laiturilla 12.6.2018 asti

Bulevardikaupunki-näyttelyyn tulee lähiaikoina suunnitteluun liittyvää aineistoa lähiaikoina. Siitä ilmoitetaan tarkemmin Laiturin ja Helsingin kaupunkiympäristön sosiaalisen median kanavissa. Näyttely- ja infotila Laituri löytyy Kampista, vanhan linja-autoaseman rakennuksesta osoitteessa Narinkka 2.

 

Kerro kantasi -kysely

Info- ja näyttelytila Laituri

Helsingin kaupunkiympäristö Facebookissa

Helsingin kaupunkiympäristö Twitterissä