Helsingin Koivusaareen suunnitteluvaraus Ikea-hankkeelle

Uutta Helsinkiä
16. huhtikuuta 2018

Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti kokouksessaan 16. huhtikuuta varata Ikea Real Estate Oy:lle alueen Koivusaaresta Ikea-hankkeen suunnittelua varten.

Noin 5 000 asukkaan ja runsaan 4 000 työpaikan kaupunginosaksi rakentuvaan Koivusaareen suunnitellaan Ikea-tavarataloa ja siihen liittyviä toimistotiloja sekä muita liike-, hotelli- ja toimistotiloja. Kokonaisuuteen kuuluva Ikea-tavaratalo on tarkoitus toteuttaa arkkitehtuuriltaan ja palvelukonseptiltaan uudenlaisena, kaupunkikuvallisesti korkeatasoisena ja alueen erityispiirteet huomioivana.

Rakennukset sijoittuvat Koivusaaren keskustaan, metroaseman välittömään yhteyteen. Suunnitteluvarausalueen pinta-ala on 15 145 m².

Toteutuessaan Ikea-hanke luo Helsinkiin merkittävän määrän uusia työpaikkoja erinomaisesti saavutettavalle alueelle. Hanketta suunnitellaan ja kehitetään tiiviissä yhteistyössä kaupungin kanssa Koivusaaren kokonaissuunnitelmaa ja sen tavoitteita tukien.

Suunnitteluvaraus jatkuu vuoden 2020 loppuun asti. Ikea Real Estate Oy:n pyrkimyksenä on toteuttaa hanke mahdollisimman pian sen jälkeen, kun alueen kaavoitus, rakentamiskelpoisuus ja muut yhteiset suunnittelu- ja kehittämisratkaisut sen mahdollistavat.
 

Lisätietoja

Päätöstiedote
Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto
Ikean mediatiedotteet