Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa heittäydyttiin asiakasosallisuuden uusiin muotoihin

Kalasatama
17. huhtikuuta 2018

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen hackathonissa innovoitiin uusia tapoja mitata asiakaskokemusta, visualisoida tietoa ja hyödyntää älylaitteita hyvinvointipalveluissa. Kisan voitti prototyyppi, jolla mitataan asiakaskokemusta kasvonilmeistä.

Lauantaina joukko innostuneita opiskelijoita, työntekijöitä, palveluiden käyttäjiä ja kehittäjiä kokoontui ratkomaan asiakaskokemuksen ja –osallisuuden haasteita Kalasataman thk:n tapahtumatorille. Annetut haasteet olivat:

  • uudet tavat arvioida asiakaskokemusta ja antaa palautetta
  • terveys- ja hyvinvointikeskuksen, järjestöjen ja asiakkaiden hyvinvointiekosysteemin rakentaminen
  • helppo ja ymmärrettävä tiedon visualisointi
  • kilpailjoista erottuva markkinointiviestintä
  • älylaitteet helpottamaan asiointia ja osallistamaan asiakkaita
  • jokeriteema: asiakasosallisuus

Kahdeksan tunnin aikana kuusitoista kilpailijaa ratkoivat haasteita ja lopuksi pitchasivat ideansa tuomareille. Tuomareina toimivat Helsingin soten toimialajohtaja Juha Jolkkonen, terveys-ja päihdepalvelujohtaja Leena Turpeinen, projektipäällikkö Lars Rosengren ja Observisin liiketoimintajohtaja Heikki Isotalus.
 

Asiakaskokemuksen mittaaminen kasvoista

Haastekilpailun voitti tiimi, johon kuuluivat palvelumuotoilija Taru Vainikainen, sovelluskehittäjä Joona Rahko ja lääketieteen kandidaatin Alec Hellström. He kehittivät lauantaipäivän aikana prototyypin asiakaskokemuksen mittaamiseen.  

Sovellus analysoi videokuvan kasvonilmeistä kahdeksaa tunnetilaa. Kone arvioi reaaliajassa, onko ihminen iloinen, tyytyväinen, inhokas, pelokas, neutraali, surullinen tai yllättynyt. Tai esiintyykö useampaa tunnetta yhtä aikaa. Sovellus kerää tietoa palvelun tuottamista tunnetiloista ja piirtää kuvan kartalle. Kartasta nähdään, millaista asiakaskokemus on kussakin paikassa.  

-Tuomariston tehtävä oli vaativa, koska joukkueet tuottivat erittäin hyviä ehdotuksia. Voittajan valinnassa vaikuttivat ratkaisun potentiaali, arvioitu valmiusaste toimivaksi tuotteeksi tai palveluksi, uutuusarvo ja oivaltavuus sekä ratkaisun skaalautuvuus, tiivistää kehittämispäällikkö Ulla Tyyskä.

Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Observis Oy:n kanssa.
 

Internet-sivut

Twitter-tili

Facebook-sivut

Instagram

YouTube