Rakentamisen buumi näkyy kaduilla - isoimmat työmaat löytyvät kartalta

Uutta Helsinkiä
09. toukokuuta 2018
Mitä mahtuu uudelle kadulle - ja sen alle? Suuntaa antava esimerkki Jätkäsaaresta.

Helsingin katuja rakennetaan ja parannetaan nyt historiallista vauhtia. Kantakaupungissa toteutetaan laajoja liikennejärjestelmän kehittämishankkeita, kunnostetaan vanhaa katuverkkoa ja korjataan maanalaista kunnallistekniikkaa.

Isojen hankkeiden määrä on kasvanut, ja myös tulevina vuosina kantakaupungissa on useita merkittäviä katutyömaita.

Syyt liittyvät Helsingin kehittämiseen. Katutöiden avulla Helsingistä tulee toimivampi paikka, sillä kaupunki kumppaneineen panostaa joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun olosuhteiden parantamiseen sekä uusien asuinalueiden rakentamiseen. Lisäksi kadut ja niiden alla oleva kunnallistekniikka ovat tulleet monessa paikassa peruskorjausikään.

Liikennetietoja Whatsappista

Helsingin kaupunkiympäristön toimialalla arvioidaan, että kantakaupungissa on tänä kesänä tusinan verran liikenteeseen näkyvästi vaikuttavia työmaita.

Töölön suunnalla moni vanhempi hanke on jo voiton puolella: Mechelininkadun, Paciuksenkadun–Tukholmankadun sekä Reijolankadun–Nordenskiöldinkadun urakat ovat valmistumassa tänä vuonna. Uusia katutöitä on puolestaan aloitettu esimerkiksi Länsisatamassa ja Pasilassa.

Helsingin kaupunki kokeilee tänä kesänä liikennetiedotteiden jakamista Whatsapp-mobiilisovelluksen kautta. Ohjeet Whatsapp-ryhmään liittymiseksi löytyvät osoitteesta www.hel.fi/katurakentaminen. Whatsappin kautta saa tiedon merkittävistä uusista liikenteen poikkeusjärjestelyistä.

Suuri osa töistä tehdään kadun alla – työmaahaittoja ehkäistään monin keinoin

Katutöistä vain pieni osa kohdistuu maanpinnan yläpuolelle. Katujen alla työtä aiheuttavat vesi-, viemäröinti-, kaasu-, kaukolämpö- ja kylmäyhteydet sekä sähkö- ja telekaapelit kaikkine rakennuksiin kytkeytyvine liitoksineen.

Kantakaupungissa rakenteita ja johtoja löytyy usein paikoista, joita ei ole merkitty vanhoihin piirustuksiin. Yllätykset voivat hidastuttaa töitä, mutta töiden ripeää suorittamista edistetään monin keinoin.

YKT-malli eli yhteinen kunnallistekninen työmaa on jo tehostanut toimintaa. Vuonna 2008 käyttöön otetussa mallissa ovat nykyisin mukana kaupungin lisäksi kahdeksan muuta infrarakennuttajaa, kuten HSY, Helen ja teleoperaattorit. YKT-kumppanit suunnittelevat, aikatauluttavat ja toteuttavat työmaansa yhdessä. Hyvä esimerkki on Mechelininkatu; sen sijaan, että katu avattaisiin monta kertaa peräkkäisinä vuosina, hoidetaan kahdeksan erityyppistä rakentamistarvetta yhdellä kertaa.

Katutöistä ympäristölle aiheutuvien haittojen hallintaa parannetaan kehityshankkeilla. Liikennevirtojen käyttäytymistä katutöiden aikana pyritään ennakoimaan yhä paremmin, jotta suurimpien hankkeiden rakentaminen voidaan suunnitella ja ajoittaa viisaasti.

Kaupunki tutkii myös erilaisia mahdollisuuksia liikenteen sujuvoittamiseen katutöiden aikana. Jo rakennustöiden kilpailutusvaiheessa on mahdollista lisätä kannustimia töiden ripeään suorittamiseen.

Tiesitkö katutöistä?

  • Helsingin kaupunki investoi vuonna 2018 katujen ja liikenneväylien rakentamiseen ja korjaamiseen noin 140 miljoonaa euroa.
  • Kaupungin omissa katuhankkeissa etusijalla ovat asuntotuotannon edistämiseen tähtäävät hankkeet, pyöräliikenteen tavoiteverkon toteuttaminen kantakaupungissa sekä joukkoliikenteen kehittämishankkeet.
  • Kaupungin lisäksi katutöitä tekevät lukuiset muut toimijat. Viime vuonna kaupunki myönsi kaduilla ja puistoissa tehtäviä töitä varten 6 400 lupaa.

Vuoden 2018 isoimpia katutyökohteita kartalla

 

Muut yleisillä alueilla käynnissä olevat työt kartalla