Kansalaistorin rakentaminen siirtää liikennettä poikkeusreiteille vuoden loppuun asti

Keskusta
14. toukokuuta 2018

Töölönlahdenkadulla ja Eero Erkon kadulla parhaillaan tehtävät vesihuolto- ja kadunparannustyöt laajenevat käsittämään koko Kansalaistorin ja Makasiinipuiston. Työt liittyvät ensi syksynä valmistuvan keskustakirjasto Oodin käyttöönottoon. Helsingin kaupungin tavoitteena on saattaa alueen ensimmäisen vaiheen katu- ja puistotyöt päätökseen vuoden loppuun mennessä. Koko alue on valmis 30.6.2019.

Kansalaistori otetaan kokonaisuudessaan työmaakäyttöön 16.5.2018. Jalankulun ja pyöräilyn väylää Baanaa pitkin Töölönlahdelle tulijat ohjataan kiertoreitille Musiikkitalon ja Kiasman suuntiin.

Rakentamisella on vaikutuksia ajoneuvoliikenteeseen Eero Erkon kadulla ja Töölönlahdenkadulla. Töölönlahdenkatu tullaan pitämään liikennöitävissä koko rakentamisen ajan. Eero Erkon katua pidetään avoinna liikenteelle mahdollisuuksien mukaan, mutta ajoittain on kiertoteihin syytä varautua.

Mahdolliset pilaantuneet maat poistetaan urakan yhteydessä.

Sanomatalon, Kiasman, keskustakirjasto Oodin ja Musiikkitalon rajaamaa Makasiinipuiston ja Kansalaistorin aluetta kehitetään monipuoliseksi kaupunkitilaksi. Valmistuessaan se muodostaa Helsingin keskuspuiston alkupisteen, ja tarjoaa paikan muun muassa yleisötapahtumille.

Töölönlahden eteläosan alue on merkittävä jalankulun ja pyöräilyn solmukohta, jonka rooli tulee korostumaan entisestään Oodin valmistuttua.

Tutustu hankkeeseen Helsingin kaupungin karttapalvelussa http://kartta.hel.fi/link/3YeUhC.

Karttapiirros liikennejärjestelyistä >>

Havainnekuva Kansalaistorista 2019 >>

Urakoitsijana on Destia Oy ja tilaajana Helsingin kaupunkiympäristön toimiala.

Lisätietoja:

(rakennuttaminen) Anna Nyyssönen, projektinjohtaja
Helsingin kaupunki
puh. 09 310 20569
etunimi.sukunimi@hel.fi

(puistosuunnittelu) Kaija Laine, projektinjohtaja
Helsingin kaupunki
puh. 09 310 38625
etunimi.sukunimi@hel.fi