Jalankulkua ja pyöräilyä rajoitetaan Kansalaistorin työmaan aikana

Keskusta
15. toukokuuta 2018
Kansalaistorin alue valmiina havainnekuvassa, kuva: Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy

Töölönlahdenkadulla ja Eero Erkon kadulla parhaillaan tehtävät vesihuolto- ja kadunparannustyöt laajenevat käsittämään koko Kansalaistorin ja Makasiinipuiston. Työt liittyvät ensi syksynä valmistuvan keskustakirjasto Oodin käyttöönottoon. Helsingin kaupungin tavoitteena on saattaa alueen ensimmäisen vaiheen katu- ja puistotyöt päätökseen vuoden loppuun mennessä. Koko alue on valmis 30.6.2019.

Kansalaistori otetaan kokonaisuudessaan työmaakäyttöön 16.5.2018. Jalankulun ja pyöräilyn väylää Baanaa pitkin Töölönlahdelle tulijat ohjataan kiertoreitille Musiikkitalon ja Kiasman suuntiin.

Rakentamisella on vaikutuksia ajoneuvoliikenteeseen Eero Erkon kadulla ja Töölönlahdenkadulla. Töölönlahdenkatu tullaan pitämään liikennöitävissä koko rakentamisen ajan. Eero Erkon katua pidetään avoinna liikenteelle mahdollisuuksien mukaan, mutta ajoittain on kiertoteihin syytä varautua.

– Kerromme työn aikana mahdollisimman pian mahdollisista jalankulun ja pyöräilyn reittimuutoksista, sanoo projektinjohtaja Anna Nyyssönen Helsingin kaupungilta. Väyliä pyritään avaamaan heti kun se on mahdollista.

Mahdolliset pilaantuneet maat poistetaan kaivutöiden yhteydessä.

Sanomatalon, Kiasman, keskustakirjasto Oodin ja Musiikkitalon rajaamaa Makasiinipuiston ja Kansalaistorin aluetta kehitetään monipuoliseksi kaupunkitilaksi. Valmistuessaan se muodostaa Helsingin keskuspuiston alkupisteen, ja tarjoaa paikan muun muassa yleisötapahtumille.

Töölönlahden eteläosan alue on merkittävä jalankulun ja pyöräilyn solmukohta, jonka rooli tulee korostumaan entisestään Oodin valmistuttua.

Tutustu hankkeeseen Helsingin kaupungin karttapalvelussa.

Karttapiirros liikennejärjestelyistä

Urakoitsijana on Destia Oy ja tilaajana Helsingin kaupunkiympäristön toimiala.