Helsingin Leijona koordinoimaan Kauppatorin vetovoimaisuuden ja toiminnallisuuden kehittämistä

Keskusta
18. toukokuuta 2018

Helsingin Kauppatori on suosittu kauppapaikka, vesiliikenteen vilkas satama ja yksi Helsingin tunnetuimmista nähtävyyksistä. Alueen lyhyen aikavälin kehittämisestä vastaa jatkossa muun muassa Torikortteleiden konseptoinnista vastannut Helsingin Leijona Oy.
 
”Kauppatori on urbaanin kaupunkielämän keskus ja Helsingin merellisen keskustan sydän, jonka täyttä potentiaalia ei vielä hyödynnetty. Aiemmat yritykset parantaa Kauppatorin kokonaisuutta eivät ole tuottaneet toivottua lopputulosta. Nyt tarkoituksena on edetä suuren kokonaissuunnitelman sijasta käytännönläheisemmin ryhtymällä systemaattisesti hakemaan ja toteuttamaan pienempiä torin ilmettä ja toiminnallisuutta kehittäviä parannuskohtia”, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.
 
Helsingin kaupunkistrategiassa todetaan, että Olympiaterminaalilta Kauppatorille ulottuvaa rantavyöhykettä kehitetään tavoitteena keskustan elinvoimaisuutta tukevan toiminnallisen kokonaisuuden aikaansaaminen. Alue rakennuksineen on määritelty valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi.
 
”Kauppatorin suunnittelu kytkeytyy laajempaan keskustan ja Eteläsataman kehittämistyöhön. Kauppatorista aiemmin tehtyjen selvitysten perusteella on järkevää keskittää kehitystyö yhdelle toimijalle. Uskon, että esimerkiksi torin kävijöiden yhteyttä rantaan ja meren kokemukseen on mahdollista parantaa”, sanoo Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki.
 
Kauppatorin ja sen lähialueiden kehittämisessä on vireillä useita hankkeita. Ottaen huomioon alueen laajuuden ja monimuotoisuuden, on perusteltua edetä askel askeleelta. Kehitystyö on jatkuvaa ja työtä konkretisoidaan eri kokeiluilla, tapahtumilla ja markkinointiviestinnällä. Lyhyemmällä aikavälillä tehtävien toimenpiteiden koordinaatio keskitetään kaupungin kokonaan omistamalle kiinteistökehitysyhtiö Helsingin Leijona Oy:lle. Tehtäväkentän laajentaminen on luonteva jatkumo aiemmasta Torikortteleiden kehittämisestä kohti Kauppatoria. Ensimmäisiä konkreettisia tekoja odotetaan jo tänä vuonna. Kaupunkistrategian mukainen pitkän tähtäimen visio laajemman alueen kokonaisuudesta luodaan tämän työn rinnalla.
 
Helsingin Leijona Oy