Longinojan hulevesisuunnitelman laatiminen alkaa asukastilaisuudella 5.6.2018

Uutta Helsinkiä
30. toukokuuta 2018
Longinojan valuma-alue

Helsingin kaupungin kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupalvelu käynnistää hulevesiselvityksen ja -suunnitelman laatimisen Longinojan valuma-alueelle. Suunnittelualue kattaa Malmin, Suurmetsän ja Tapaninkylän alueita.

Hulevesisuunnitelman tavoitteena on:

  • kartoittaa valuma-alueen nykytilan mukainen maankäyttö ja vesitalous
  • nostaa esille kaupunkipuron luonnonympäristön arvoja ja vähentää verkoston aiheuttamia haittoja valuma-alueella
  • selvittää tiedossa olevat maankäytön muutostarpeet sekä maankäytön muutosten vaikutukset puron virtaamaan ja vedenlaatuun
  • tuottaa puron kunnostustoimenpiteitä kaupungin investointiohjelmaan.

Maankäytön muutosten sekä ennustetun ilmastonmuutoksen takia hulevesien viivyttämisen tarve alueella tulee kasvamaan.Suunnitelman keskeisenä tavoitteena on löytää yhdessä asukkaiden kanssa tehokkaat ja soveltuvat menetelmät hulevesien hallintaan osana viihtyisää ja toimivaa asuinympäristöä.

Suunnittelutyön alkuvaiheessa järjestetään vuorovaikutustilaisuus, jossa kartoitetaan suunnittelun lähtökohtia ja tavoitteita yhdessä alueen asukkaiden kanssa.

Kaikille avoin tilaisuus pidetään tiistaina 5.6.2018 kello 18.00–20.00 Malmitalon kokoushuone 3:ssa osoitteessa Ala-Malmin tori 1, 00700Helsinki