Aluesuunnitelmia koskevat kyselyt käynnistymässä–osallistu ja vaikuta

Uutta Helsinkiä
06. kesäkuuta 2018
Maunula. Kuva: Simo Karisalo

Tervetuloa mukaan Oulunkylän, Maunulan, Kaarelan ja Vuosaaren aluesuunnitelmien laadintaan.

Vastaamalla kyselyyn ja osallistumalla suunnittelun edetessä järjestettäviin työpajoihin voit vaikuttaa suunnitelman tavoitteisiin ja hankkeiden määrittelyyn. Aluesuunnitelmissa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan parantamistarpeet sekä laaditaan kiireellisyysjärjestys. Esiin nousseita kohteita suunnitellaan ja toteutetaan tarkemmin seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Kysely on auki 7.6.–7.7.2018 osoitteessa http://mpt.link/oulunkyla_maunula. Voit seurata suunnittelua osoitteessa www.hel.fi/aluesuunnitelmat.

Seuraa kaupunkiympäristöä: www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Facebook: helsinkikaupunkiymparisto
Twitter: helsinkikymp

Lisätietoja:
Tarja Lahin, vuorovaikutussuunnitelija
puh. 09 310 38632
etunimi.sukunimi@hel.fi