Valtuusto hyväksyi kaavamuutokset Kruunuvuorenrantaan ja Vuosaareen

Kruunuvuorenranta
14. kesäkuuta 2018
Kruunuvuorenranta. Kuva: Lauri Rotko

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.6. kokouksessaan kaksi merkittävää kaavamuutosta: Kruunuvuorenrannan sekä Vuosaaren kaavamuutokset.

Kruunuvuoren etelärinteeseen on kaavoitettu asuinalue noin 1600 asukkaalle, lähes 70 000 asuinkerrosneliömetriä. Alueen pohjoisosa on varattu laajaksi virkistysalueeksi ja vanha huvila-alue säilyy virkistysalueena. Alueelta tulee yhteys keskustaan Kruunusiltojen valmistumisen myötä.

Vuosaaren Aromikujan kaavamuutoksen myötä alueelle saadaan asuntoja 75 000 kerrosneliön verran 1700 asukkaalle. Asumisen huoneistoalasta 50 prosenttia on määritelty perheasumiseen sopivaksi ja osa asumismuodoista on vanhusten palveluasumista. Kaava mahdollistaa korkeaa rakentamista.

Kuluvan vuoden tavoite asuntorakentamisessa on 600 000 kerrosneliömetriä ja kevätkauden aikana valtuusto on hyväksynyt kaavoja yhteensä jo yli puolet tavoitteesta. 

Lisätietoja:

Päätöstiedote