Kalasataman alueen esirakentamiseen 24 miljoonaa euroa

Uutta Helsinkiä
25. kesäkuuta 2018
Rakentuva Kalasatama ilmakuvassa toukokuussa 2018.

Kaupunginhallitus myönsi kaupunkiympäristön toimialalle 24 420 000 euroa Kalasataman alueen esirakentamiseen ja erilaisiin alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin, kuten kaavojen toteutettavuuden ja kustannusten arviointiin tarvittaviin yleissuunnitelmiin.

Määrärahaa tullaan käyttämään myös pohjatutkimuksiin, pilaantuneen maaperän kunnostuksiin ja maaperätutkimuksiin Verkkosaaren alueella. Suvilahden tiilisen kaasukellon vaipan puhdistukseen ja peruskorjaukseen tarvittava määräraha, 7,2 miljoonaa euroa, sisältyy kaupunginhallituksen myöntämään esirakentamiselle varattuun summaan.

Vuonna 2009 alkaneisiin Kalasataman esirakentamistöihin on viime vuoden loppuun mennessä mennessä käytetty 90 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 talousarviossa esirakentamiseen on varattu 27,17 miljoonaa. Vuosina 2018–2020 esirakentamistöihin on suunniteltu käytettävän yhteensä 59 miljoonaa. Esirakentaminen jatkuu vielä tämän jälkeenkin.

Kaupunginhallituksen kokouksen kaikki päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteesta.

Kaupunginhallitus jää kesätauolle ja kokoontuu seuraavan kerran 6.8.2018.