Paviljonkipäiväkoti Violanpuiston liikuntakentän reunaan – kenttä säilyy asukkaiden ja koululaisten käytössä

Kalasatama
09. heinäkuuta 2018

Kaupunki rakennuttaa Violanpuiston liikuntakentän reunaan väliaikaisen paviljonkipäiväkodin, joka vastaa Hermannin, Vallilan ja Kalasataman alueen kasvavaan päiväkotipaikkojen tarpeeseen.

Päiväkodin sijainniksi on tarkasteltu neljää eri vaihtoehtoa: Violanpuiston liikuntakenttää, liikuntakentän päätyä, Violanpuiston vieressä olevaa tonttia, joka toimii päiväkoti Violan ulkoilualueena, sekä Nylanderin puistoa.

Heinäkuun alussa järjestettiin katselmus, johon osallistui varhaiskasvatuksen ja rakentamisen johtoa ja asiantuntijoita. Tarkastelun tuloksena paviljonkipäiväkoti päädyttiin sijoittamaan Violanpuiston liikuntakentän reunaan. Ratkaisun myötä liikuntakentästä jää noin 85 prosenttia asukkaiden ja Vallilan ala-asteen liikunnanopetuksen käyttöön ja päiväkoti Violan ulkoilualue pysyy käytössä ilman väliaikaisratkaisuja. Tällä ratkaisulla voidaan turvata sekä liikuntakentän että päiväkoti Violan ulkoilualueen käytön jatkuvuus.

Rakennuksen sijoittamista liikuntakentän reunaan pidettiin rakentamisen ja työmaan hallinnan näkökulmasta toteuttamiskelpoisimpana ja taloudellisimpana ratkaisuna. Lisäksi tällä ratkaisulla päiväkodin toiminta voidaan järjestää turvallisimmin rakentamisen aikana. Rakentaminen voidaan myös toteuttaa suunnitellussa aikataulussa, ja näin varmistaa tarvittavien hoitopaikkojen saatavuus.

Ratkaisussa on myös mahdollista säilyttää puistoalueen nykyiset reitit ennallaan. Rakentamisen takia joudutaan kaatamaan yksi puu ja karsimaan muutamien puiden oksia sekä pensaita. Puita ja pensaita olisi jouduttu kaatamaan myös, jos paviljonkipäiväkoti olisi sijoitettu tontille, joka toimii päiväkoti Violan ulkoilualueena.

Paviljongin sijoittamista Nylanderin puistoon ei pidetty soveltuvana muun muassa liikenteen aiheuttaman melun ja muiden ympäristöhaittojen sekä hankkeen aikataulussa pysymisen vuoksi.

Päiväkodin saattopysäköinti osoitetaan Vellamonkadulle ja huoltoliikenne päiväkodille ohjataan opastein Saarenkadulta. Saattopysäköinti ei ole sallittua Saarenkadulla.

Varhaiskasvatukseen hakijoiden määrä alueella on kasvanut ja kasvaa edelleen. Alueen nykyiset päiväkodit ovat täynnä, ja lisää paikkoja tarvitaan vuodenvaihteeseen 2018–19 mennessä. Helsinki ryhtyy syksyllä järjestämään 5-vuotiaiden lasten maksutonta varhaiskasvatusta, mikä on lisännyt osaltaan päiväkotipaikkojen tarvetta kaupungissa.

Väliaikaisen paviljonkipäiväkodin rakentaminen käynnistyy viimeistään elokuussa 2018, ja sen on määrä valmistua joulukuun alkuun mennessä. Paviljonkipäiväkoti Violanpuisto tarjoaa tilat noin 120 lapselle. Lähistölle suunnitellaan lähivuosina uusia pysyviä päiväkotitiloja.

Lisää aiheesta:

Paviljonkipäiväkodin suunniteltu sijainti kartalla