Malmin lentokentän alueella kartoitetaan sodanaikaisia linnoituksia

Uutta Helsinkiä
06. elokuuta 2018

Helsingin kaupunki kartoittaa Malmin lentokentän alueella ensimmäisen maailmansodan aikaisia linnoituksia. Työ alkaa elokuun puolivälissä ja kestää syyskuun alkuun. Tarkoitus on kartoittaa puolustusasemia, jotka sijaitsevat kiitoratojen eteläpuolella.

Työlle on lupa Uudenmaan Ely-keskukselta, ja sen suorittaa Museovirasto.

Pusikkoa raivataan kiitoratojennousualueella

Kaupunki tekee pusikon raivausta kiitoratojen nousualueella elokuun aikana. Kyseessä on säännöllisesti tehtävä toimenpide, joka on mahdollista tehdä syyskesällä lintujen pesimiskauden loputtua. Kasvustoa kaadetaan myös linnoituslaitteiden tutkimuskaivausten tieltä.