Östersundomin yleiskaavan käsittely alkaa Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa

Östersundom
24. elokuuta 2018

Östersundomin yhteinen yleiskaava etenee Helsingin, Sipoon ja Vantaan päätöksentekokoneistoon syksyllä. Ensimmäisenä kaavaa käsittelee Helsingin kaupunkiympäristölautakunta 28.8.

Kaikkien kuntien tulee puoltaa yleiskaavaa, jotta se voidaan hyväksyä

Yleiskaava käsitellään ensin Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa, Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja Sipoon maankäyttöjaostossa. Jos ne esittävät kaavan hyväksymistä, se siirtyy puntaroitavaksi kunkin kunnan kaupungin- tai kunnanhallitukseen, minkä jälkeen päätösvuorossa ovat valtuustot. Mikäli kaikki valtuustot näyttävät yleiskaavalle vihreää valoa, Östersundom-toimikunta voi tehdä hyväksymispäätöksen. Tavoitteena on, että toimikunta voi hyväksyä kaavan marraskuussa.

Tavoitteena uusi kasvukäytävä rannikkoa pitkin itään

Helsingin, Sipoon ja Vantaan yhteistyöllä on saatu aikaan toteuttamiskelpoinen yleiskaava, joka avaa koko metropolialueelle uuden kasvukäytävän rannikkoa pitkin itään. Yleiskaava mahdollistaa tulevina vuosikymmeninä 80 000 – 100 000 asukkaan ja 30 000 työpaikan sijoittumisen Östersundomiin. Alueen joukkoliikenne perustuu metroon, ja metron rakentaminen on edellytys koko yleiskaavan toteutumiselle. Östersundomin vaikutus aluetalouteen Helsingin seudulla on merkittävä, ja sitä kehitetään vahvasti kiertotalouteen pohjautuvana alueena. Kuntataloudellisesti investointien on laskettu maksavan itsensä takaisin noin 40 vuodessa. Alueen rakentaminen tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää uusimpia ja ympäristöystävällisimpiä tekniikoita, sekä kehittää innovatiivisia ratkaisuja kaupungin, yliopistojen, elinkeinoelämän ja asukkaiden kanssa.

Kaupunkiympäristölautakunta 28.8.

Mahdollisuuksien Östersundom -esite

Tarkistetun kaavaehdotuksen aineistot