Asuntoreformi Helsinki 2020 -kilpailu on avattu

Uutta Helsinkiä
03. syyskuuta 2018
Kuva: Aamos Kantola

Asuntoreformi Helsinki 2020 -kilpailu on avattu tänään Kaupunkielämää Jätkäsaaressa -tapahtuman yhteydessä. Kyseessä on arkkitehtuuri- ja ideakilpailu, jossa pyritään uudistamaan asuntosuunnittelussa vallitsevia käytäntöjä ja lisäämään asuntotuotannon monipuolisuutta ja asumisvaihtoehtoja asukkaille.

Kilpailussa keskitytään Helsingin asumisen haasteisiin; jatkuva kasvu ja asuntojen kysyntä luovat paineet tehostetulle asuntorakentamiselle, jossa asumisen laatu uhkaa jäädä teknisten ja taloudellisten reunaehtojen varjoon. Myös yhteiskunnalliset muutokset, erilaiset elämäntyylit ja perhemuodot sekä uudet rakentamisen tekniikat vaikuttavat tulevaisuuden asumisen ratkaisuihin.

Helsingin Asuntoreformikilpailu on jatkoa toukokuussa päättyneelle Jyväskylässä, Tampereella ja Vantaalla käydylle asuntoreformikilpailulle. Kilpailun tavoitteiden mukaisia ratkaisuja tulee soveltaa kolmelle tontille eri puolelle Helsinkiä: Jätkäsaareen, Meri-Rastilaan ja Pasilaan. Kilpailun järjestää Helsingin kaupunki yhteistyössä Aalto-yliopiston, ympäristöministeriön ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn kanssa.

Kilpailu on käynnissä 3. syyskuuta – 14. joulukuuta 2018.

Lisätietoa kilpailusta