Opastettuja Kehittyvä kerrostalo -kiertokävelyjä Jätkäsaaren Kaupunkielämää-tapahtumassa

Jätkäsaari
04. syyskuuta 2018
Kuva: Kuvatoimisto Kuvio Oy / Anders Portman

Helsingin kaupunki haluaa toimia innovaatioalustana asumisen uusille ideoille. Kerrostalo on Helsingille ominainen tapa asua. Voimakkaasti kasvavan kaupungin rakentaminen perustuu tiivistyvään kaupunkirakenteeseen ja hyviin joukkoliikenneyhteyksiin. 85 prosenttia Helsingin asunnoista on kerrostaloissa.

Kaupunki poimii kymmenisen vuotta toimineen Kehittyvä kerrostalo -ohjelman avulla kaikkein kiinnostavimmat asumisen oivallukset ja tukee niiden toteuttamista. Ohjelman tavoitteena on monipuolistaa kerrostalorakentamista ja löytää uusia asumisen ja asuntorakentamisen ratkaisuja, jotka palvelevat asukkaiden tarpeita. Kehittyvä kerrostalo -ohjelmassa on tähän mennessä ollut mukana kolmisenkymmentä hanketta.

1.–9. syyskuuta Jätkäsaaressa järjestettävässä, kaupunkiasumisen uusia innovaatioita esittelevässä Kaupunkielämää-asuntomessutapahtumassa alueella sijaitsevat Kehittyvä kerrostalo -hankkeet ovat hyvin esillä. Kohteet esitellään tapahtuman keskuspaikassa Hyväntoivonpuistossa sijaitsevassa Helsinki-teltassa. Kehittyvä kerrostalo -kohteisiin on myös kaksi opastettua kiertokävelyä. Kiertokävelyt lähtevät Helsinki-teltalta torstaina 6.9. ja perjantaina 7.9. kello 17.30. Kierrokset kestävät noin tunnin ja ovat maksuttomia kuten koko Kaupunkielämää-tapahtumakin.

Jätkäsaaressa sijaitsee kaikkiaan kahdeksan joko valmistunutta tai vielä rakenteilla tai suunnitteilla olevaa Kehittyvä kerrostalo -hanketta:

Airut
Hankkeen keskiössä on Low2No-konsepti, ”from low carbon to no carbon”. Rakennuksiin ja tekniikoihin liittyvä energiatehokkuus on osa kestävyyttä, samoin kuin ympäristöystävällisten kulutustottumusten mahdollistaminen.

Energiatehokas ja valoisa kerrostalo
Hankkeessa tarkastellaan vaativan energiatehokkuustavoitteen ja laadukkaiden luonnonvalo-olosuhteiden toteuttamista umpikorttelirakenteessa. Tarkoituksena on toteuttaa Suomen ensimmäinen lähes nollaenergiakerrostalo.

Jätkäsaaren Pablo
Hankkeessa tutkittiin, kuinka yhteisöllisyyttä voitaisiin tukea arkkitehtonisin keinoin. Tavoitteena oli luoda uuden luonteisia tiloja ja tilanteita sosiaalisille kohtaamisille sekä uudelle yhteisöllisyydelle.

Jätkäsaaren sukupolvitalo
Päätavoitteena hankkeessa oli kehittää konsulttivetoisesta ryhmärakentamisesta uusi toteutusmuoto kerrostalorakentamiseen. Muina tavoitteina oli tarjota lapsiperheille ja heidän aikuistuvalle nuorisolleen tai ikääntyville vanhemmilleen asuntoratkaisuja, joita kantakaupungissa ei ole tarjolla: isohkoja perheasuntoja, joihin voi yhdistää pienemmän sivuasunnon.

Marco Polo ja Tyynimeri
Kehittämishankkeessa tutkittiin autopaikkojen kustannusten eriyttämistä asuntojen myynnin yhteydessä. Vähäautoisessa korttelissa toteutettiin kaavan vaatimista autopaikoista noin 65 prosenttia. Autopaikoista tehtiin erilliset autohalliosakkeet.

Preesens
Laadukas pieni asuntotyyppi autopaikattomassa kerrostalossa on saanut nimen Preesens. Asuntoratkaisun innovaationa on ollut pienehkö studioasuntotyyppi, joka perustuu polveilevaan tilaratkaisuun alkovimaisilla ulokkeilla.

Sukupolvienkortteli
CIN-innovaatiokorttelissa luotiin tilat ja toimintamalli asukaslähtöiselle, monisukupolviselle ja kansainväliselle kortteliasumiselle, jossa ytimenä ovat korttelin sisäkatu, yhteispiha ja keskitetyt palvelut sekä kerroksiin rauhoitettu asuminen.

Vihreistä vihrein
Tavoitteena oli selvittää viherrakentamisen toimivuutta kerrostalon katoissa ja julkisivuissa sekä tutkia viherkaton käyttöä kattopuutarhana ja sen vaikutusta asumisviihtyvyyteen ja yhteisöllisyyteen.

Lisätietoa Kehittyvä kerrostalo -ohjelmasta ja -hankkeista   

Kaupunkielämää Jätkäsaaressa -tapahtuma  

Helsinki-teltan koko ohjelma Kaupunkielämää-tapahtumassa