Malmin lentokentän alueen yrittäjiä tapaamassa

Uutta Helsinkiä
26. syyskuuta 2018

Helsingin kaupunki edistää Malmin lentokentän alueen suunnittelua asuinrakentamista varten. Syyskuussa nähtävillä ovat kahden ensimmäisen asuinalueen – Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden – suunnitteluperiaatteet.

Lentokentän alueella toimii kymmeniä yrityksiä, joille kaupunki on vuokrannut tiloja ja maa-alueita. Kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön toimialan edustajat tapasivat näitä vuokralaisia 18. syyskuuta lentoasemalla järjestetyssä tilaisuudessa.

Vuokralaisia kiinnosti luonnollisesti vuokrasopimuksien lisäksi alueen tulevaisuus ja rakentamisen aikataulu.

Tilaisuudessa kysyttiin esimerkiksi, miksi rakentaminen halutaan aloittaa alueen eteläosista? Etelä on luonteva aloituspaikka, sillä alueen maaperä on hyvää ja Tattariharjuntie tarjoaa jo toimivat ajo- ja joukkoliikenneyhteydet.

Lentokentän alueen esirakentamisessa ensimmäisiä vaiheita on maakaasuputken siirto. Nyt maakaasuputki kulkee Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden halki. Putki siirretään puistoreitille pyöreän terminaalirakennuksen ja hangaarin pohjoispuolelle ja samalla se uusitaan.

Kaasuputken siirron yhteydessä puhdistetaan pilaantuneita maamassoja ja vaihdetaan niitä kahdessa kohdassa.  Maamassoja tulee liikkumaan paljon, ja niiden käsittelystä tehdään erillinen suunnitelma.

Maaperän kaivu ja rakentaminen vaikuttaa myös alueen valumavesiin ja kaupunki varmistaa, että valumavedet eivät vaikuta taimenpuro Longinojan vesien puhtauteen.

Asuntorakentaminen pyritään aloittamaan Malmin lentokentän alueella niin pian kuin mahdollista. Kadut ja kunnallistekniikka suunnitellaan ja rakennetaan ennen asuinrakentamista, joka tämän hetken aikataulutavoitteen mukaan voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2022.

Lisätietoja alueen rakentamisesta ja suunnittelusta