Siltasaarenportin suunnittelu HYY:n ehdotuksen pohjalta

Keskusta
11. lokakuuta 2018
Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan Lyyra-toteutussuunnitelma

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Hakaniemen Siltasaarenportin suunnittelu- ja toteutuskilpailun voittajaksi Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan Lyyra-nimisen toteutussuunnitelman. Lisäksi kaupunki myy HYY:lle tontit uudisrakennuksen toteuttamista varten. Kauppahinta on 15 154 000 euroa.

Siltasaarenkadun, Porthaninkadun ja Toisen linjan kulmauksessa sijaitsevissa rakennuksissa toimivat vielä tällä hetkellä muun muassa Helsingin liikenneliikelaitoksen pääkonttori sekä päiväkoti, jotka joutuvat muuttamaan uudisrakentamisen tieltä. Rakennukset ovat nykyvaatimusten mukaiseen toimistotilakäyttöön teknisesti ja toiminnallisesti vanhanaikaisia, joten niiden purkaminen ja korvaaminen uudisrakennuksilla on tarkoituksenmukaista.

Lähtökohtana kilpailua järjestettäessä on ollut, että tonttien rakennusoikeutta voidaan olennaisesti kasvattaa. Toimistotilojen ohella Lyyra-suunnitelmaan sisältyy hotellin rakentaminen. Jatkosuunnittelun yhteydessä varmistetaan, että uudelle kansainväliselle päiväkodille turvataan tilat joko Lyyrasta tai lähistöltä.

Kaupunginvaltuuston päätöstiedotteet