Vuokrausperusteet noin 750 asuntotontille

Uutta Helsinkiä
11. lokakuuta 2018
Kuva: Jussi Hellsten

Kaupungin vuokratonttien vuokrausperusteista päätettiin valtuuston kokouksessa 10. lokakuuta. Viralliseen elinkustannusindeksiin sekä kaupunginosajakoon ja tonttityyppiin nojaava peruste tulee olemaan voimassa vuoteen 2075 asti.

Vuokrausperusteiden hyväksymisellä on vaikutuksia asumiskustannuksiin. Maanvuokrasopimuksia uusittaessa uuden sopimuksen mukainen vuokra on yleensä vanhan sopimuksen tasoa merkittävästi korkeampi johtuen siitä, että vanha maanvuokra on kymmenien vuosien kuluessa jäänyt merkittävästi jälkeen asuntotonttien yleisestä arvonkehityksestä ja nykyhetken kohtuullisesta maanvuokratasosta.

Vuokralaisten yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi maanvuokrasopimuksen päättyessä uusi maanvuokra määritetään tasolle, joka heijastaa nykyhinnoittelua.

Helsingissä on lähivuosina päättymässä noin 750 asuntotontin maanvuokrasopimusta. Suurin osa tonteista on omakotitalo- ja paritalotontteja, mutta maanvuokrasopimus tulee uusittavaksi myös merkittävällä määrällä kerrostalotontteja.

Varsinaiset maanvuokrasopimusten uusimisia koskevat päätökset tekee kaupunkiympäristön toimiala sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt vuokrausperusteet. Tonttikohtaiset seikat sekä niiden vaikutus vuokrahintaan yksittäisen tontin kohdalla tutkitaan ja päätetään erillisellä päätöksellä. Tavoitteena on, että 1.1.2020 päättyvien sopimusten osalta päätökset tehdään vuosien 2018 ja 2019 aikana ja hyvissä ajoin ennen vanhan maanvuokrasopimuksen vuokra-ajan päättymistä. Vuoden 2020 lopussa tai sitä myöhemmin päättyvien sopimusten osalta päätökset tehdään viimeistään alkusyksyllä 2020.

Kaupunginvaltuuston päätöstiedotteet