Kaupunginvaltuusto puolsi Östersundomin yhteisen yleiskaavan hyväksymistä

Östersundom
25. lokakuuta 2018

Yhteinen yleiskaava koskee Helsingissä Östersundomin suurpiiriä, Vantaalla Länsisalmea ja osia Länsimäen, Vaaralan ja Ojangon kaupunginosista sekä Sipoossa Majvikin aluetta ja Granön saarta. Kaupunginvaltuusto käsitteli 24.10. kokouksessaan myös kuntalaisten ja nuorten aloitteita.

Östersundomin yhteinen yleiskaava avaa pääkaupunkiseudulle uuden laajentumissuunnan itään. Kaava mahdollistaa asuntojen rakentamisen noin 80 000-100 000 uudelle asukkaalle sekä noin 15 000-40 000 uutta työpaikkaa kaava-alueelle. Samalla kaava osoittaa mittavia alueita virkistykseen, ulkoiluun ja luonnonsuojeluun.

Kaava perustuu tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään, jonka rungon muodostaa itämetron jatkaminen Mellunmäestä Sipoon Majvikiin. Kaavan toteuttaminen edellyttää metroyhteyden sitovaa toteuttamispäätöstä. Yleiskaavaratkaisulla on suorien kuntataloudellisten vaikutusten lisäksi merkittäviä laajempia alue- ja yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia Helsingille ja Helsingin seudulle.

Valtuustokäsittelyn aikana asiassa äänestettiin yhdestä vastaesityksestä, yhdestä palautusehdotuksesta sekä kolmesta toivomusponnesta.

Yleiskaavan hyväksymisestä päättää kuntien yhteinen Östersundom-toimikunta. Hyväksymisen edellytyksenä toimikunnassa on, että Helsingin, Vantaan ja Sipoon kunnanvaltuustot ovat päättäneet saman sisältöisillä päätöksillään puoltaa kaavaehdotuksen hyväksymistä. Vantaan ja Sipoon valtuustot ovat myös puoltaneet Östersundomin yhteisen yleiskaavan hyväksymistä.

 

Kaupunginvaltuuston kaikki päätökset julkaistaan täällä

www.yhteinenostersundom.fi