Maaherrantie 34–42:n tonttien ja Jokiniementien puiston asemakaava nähtävillä

Esikaupungit
08. marraskuuta 2018
Havainnekuva Maaherrantien taloista.

Maaherrantie 34–42:n tontteja sekä Jokiniementien puistoa koskeva asemakaavaehdotus on nähtävillä 26. marraskuuta asti. Kaavaehdotus mahdollistaa tonteilla olevien rakennusten korvaamisen uusilla asuintaloilla ja uuden päiväkodin rakentamisen Jokiniementien varteen.

Ehdotukseen voi tutustua osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Ehdotuksesta voi jättää nähtävilläoloaikana muistutuksen Helsingin kaupungin kirjaamoon.