Kaikille avoin yleisötilaisuus Tattarisuon biolämpölaitoksen ympäristövaikutuksista tiistaina 27.11.2018

Esikaupungit
12. marraskuuta 2018
Tattarisuon biolämpölaitoksen sijoittuminen

Helen selvittää mahdollisuuksia biolämpölaitoksen rakentamiseen Helsingin Tattarisuolle. Marraskuussa Uudenmaan ELY-keskus järjestää kaikille avoimen yleisötilaisuuden, jossa kerrotaan ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksista.

Helen valmistautuu luopumaan kivihiilen käytöstä vuonna 2029 hallituksen linjauksen mukaisesti. Nopein tapa korvata kivihiiltä on biomassa, siksi selvityksen alla on uusien biolämpölaitosten rakentaminen Helsinkiin. Tavoitteena on vähentää Helsingin energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä.

Tattarisuolle suunniteltavasta biolämpölaitoksesta on vuoden 2018 ajan tehty lakisääteistä ympäristövaikutusten arviointia (YVA), jossa arvioidaan biolämpölaitoksen vaikutuksia ympäristöön ja ihmisiin. Arvioinnin tuloksia kuvaava YVA-selostus on valmistunut, ja hankkeessa yhteysviranomaisena toimiva Uudenmaan ELY-keskus järjestää siitä yleisötilaisuuden.

Tarkemmat tiedot tilaisuudesta