Helsingin seutua halutaan rakentaa ratojen varsille

Uutta Helsinkiä
14. marraskuuta 2018
Kuva: Lauri Rotko

Helsingin seutu kasvaa voimakkaasti. Seudulla ennakoidaan asuvan vuonna 2050 kaksi miljoonaa asukasta ja työpaikkojen määrä tulee olemaan yli miljoona. Kaupunkiseudun kasvu ja sen synnyttämät haasteet vaativat alueen kuntien yhteistyötä, jonka ansiosta seutu kehittyy ja säilyy houkuttelevana, elinvoimaisena ja kilpailukykyisenä.

Helsingin seudun 14 kuntaa valmistelevat yhteistä MAL 2019 -suunnitelmaa, eli seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelmaa seudun kehittämiseksi vuosille 2019–2050. Suunnitelma on keino vastata seudun kasvun haasteisiin kestävästi.
Kasvun ohjaaminen yhdyskuntarakenteeseen vahvistaa seudun kehittymistä.

MAL-suunnitelman pääsisällön mukaan tavoitteena on ohjata seudun tuleva kasvu nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja joukkoliikenteen kannalta kilpailukykyisille alueille. Seudullisesti ja yhteisillä kriteereillä määritellään ensisijaiset maankäytön vyöhykkeet. Kriteereihin kuuluu muun muassa sijainti hyvien liikenneyhteyksien ja erityisesti raideliikenteen tuntumassa.

Lisäksi tavoitellaan vahvaa asuntotuotantoa, vuositasolla noin 16 500 asuntoa. Kohtuuhintaisuus ja asuntotuotannon monipuolisuus ovat tärkeitä kriteereitä, samoin asuntokannan laatu ja rakennuskannan energiatehokkuus. Nykyisen kaupunkirakenteen kehittäminen ja siihen liittyen joukkoliikenneyhteyksien parantaminen ovat tärkeimpiä keinoja torjua eriytymistä eli segregaatiota.

‒ Kasvun ohjaaminen olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen sekä huolehtiminen siitä, että asuntoja rakennetaan seudun tarpeita vastaavasti, on seudun tulevaisuuden näkökulmasta oleellista. Helsingin seutu kilpailee pohjoismaiden pääkaupunkiseutujen kesken osaavasta työvoimasta, kansainvälisistä yrityksistä ja investoinneista.  Asumisen korkea hinta ei saa nousta esteeksi muuttaa Helsingin seudulle asumaan. Riittävällä asuntotuotannolla varmistetaan myös seudun yritysten toimintaedellytykset. Liikenneinvestoinneilla voidaan vauhdittaa asuntotuotantoa ja ohjata yhdyskuntarakenteen kehitystä, toteaa Helsingin seudun yhteistyökokouksen puheenjohtaja, pormestari Jan Vapaavuori.

Resursseja raideliikenteeseen ja pyöräilyyn

Seudun liikennettä kehitetään osoittamalla resursseja raideliikenteeseen ja pyöräilyyn. Liikkumista helpotetaan 2,4 miljardin investoinneilla, joista pääosa ohjataan joukkoliikenteen kehittämiseen.

MAL 2019 -suunnitelmaan sisältyy myös toimenpiteitä seudun vähäpäästöisyyden varmistamiseksi. Päästöjä vähennettäisiin muun muassa uudistamalla ajoneuvokantaa energiatehokkaammaksi ja hiilineutraalimmaksi sekä tiemaksuilla. Liikenteen kasvihuonekaasujen päästövähennyksen velvoittavaksi tavoitetasoksi on hyväksytty vähintään 50 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

MAL-suunnitelma lausuntokierrokselle ja seudulle yhteiset hallitusohjelmatavoitteet

Helsingin seudun yhteistyökokous päätti, että MAL-suunnitelmaluonnos lähetetään maankäytön ja asumisen suunnitelmien osalta laajalle lausuntokierrokselle. Myös asukkailla ja sidosryhmillä on mahdollisuus antaa kannanotto suunnitelmaluonnoksesta. Liikenteen suunnitelmien osalta lausunnot pyytää HSL.

Suunnitelma tulee olemaan lähtökohta valtion ja kuntien välisen MAL-sopimuksen valmisteluun.

Lisäksi Helsingin seudun yhteistyökokous päätti, että seudun yhteiset hallitusohjelmatavoitteet valmistellaan pääkaupunkiseudun kaupunkien ja KUUMA-kuntien tavoitteiden pohjalta siten, että ne voidaan hyväksyä yhteistyökokouksessa 28.3.2019.
Tiistaina 13.11.2018 Helsingissä kokoontunut HSYK on neljäntoista Helsingin seudun kunnan johtavien luottamushenkilöiden yhteistoimintaelin. Yhteistyöhön osallistuvat pääkaupunkiseudun kaupungit (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) sekä KUUMA-kunnat (Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula, Kerava, Mäntsälä Pornainen, Hyvinkää, Kirkkonummi, Vihti ja Sipoo).

HSYK:n puheenjohtaja on Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori, ensimmäinen varapuheenjohtaja Vihdin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Eerikki Viljanen ja toinen varapuheenjohtaja Espoon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jyrki Kasvi.

Kokouksen esityslista ja liitteet

www.helsinginseutu.fi/hs/fi