Arkkitehtuurikutsukilpailu Kruunuvuorenrannan uudiskerrostaloista

Uutta Helsinkiä
15. marraskuuta 2018
Kruunuvuorenrannan Gunillankallion kilpailualue näkyvissä kauempana. Kuva Lauri Rotko

Helsingin kaupunki, Bonava Suomi Oy ja Suomen Arkkitehtiliito (SAFA) käynnistävät Gunillankallion tontista arkkitehtuurikutsukilpailun ja kutsuvat mukaan neljä arkkitehtitoimistoa. Gunillankallion alueelle on jo toteutettu vajaa 1000 asuntoa. Bonava Suomi Oy rakennuttaa Gunillankallioon Mellinintielle tulevaisuudessa Asunto Oy Helsingin Aidan, joka muodostuu kolmesta kaupunkivillatyyppisestä kerrostalosta, joihin tulee yhteensä 42 kotia.

Tavoitteena on saada korkeatasoisia suunnitelmia, joissa kolmen kerrostalon kokonaisuus tuo kaupunkikuvaan kaupunkivillamaisten omakotitalojen väljyyttä ja hengittävyyttä sekä puhuttelee asukkaita yksilöllisyydellään ja yhteisöllisyydellään ottaen huomioon kallioisen tontin hienot erityispiirteet sekä upean merellisen ja luonnonläheisen ympäristön.

Arkkitehtuurikutsukilpailu on kaksivaiheinen ja mukaan on kutsuttu arkkitehtitoimistot ARK-house arkkitehdit, Playa arkkitehdit, Serum arkkitehdit, ja MUUAN Oy. Kilpailu käynnistyy 15.11.2018 ja päättyy 6.3.2019. Voittaja julkistetaan 28.3.2019.

Kilpailuehdotusten arvioinnin suorittaa arviointiryhmä, johon kuuluvat Helsingin kaupungilta Kruunuvuorenrannan projektinjohtaja Pirjo Siren, tiimipäällikkö Anu Kuutti, itäisen lupatiimin päällikkö Salla Mustonen sekä Suomen Arkkitehtiliiton nimeämänä Kirsi Korhonen. Bonavalta kilpailun puheenjohtajana toimii Niina Puumalainen ja arviointiryhmään kuuluvat arkkitehti Kalevi Saarela ja rakennuttajapäällikkö Juha-Pekka Leppänen.

Helsingin Kruunuvuorenrantaan nousee 2020-luvun puoliväliin mennessä noin 7400 uutta asuntoa. Runsaan kymmenen vuoden aikana alueelle valmistuu koteja noin 13 000 asukkaalle. Työpaikkoja syntyy noin 800. Monista Kruunuvuorenrannan asunnoista ja rantabulevardilta on näkymät meren yli kantakaupunkiin ja Suomenlinnaan. Alueelle on suunnitteilla myös kaupunginvaltuuston päättämä Kruunusillat-hankkeen pikaraitiotie. Kruunuvuorenrantaan on muuttanut jo vajaa 3000 asukasta.

Kuvateksti: Kruunuvuorenrannan Gunillankallion kilpailualue näkyvissä kauempana. Kuva Lauri Rotko