Oulunkylään suunnitellaan uutta pellettilämpölaitosta nykyisen lämpölaitoksen viereen

Esikaupungit
20. marraskuuta 2018

Oulunkylässä sijaitsee Patolan lämpölaitos, jonka tontille suunnitellaan uutta pellettilämpölaitosta. Tontti sijaitsee osoitteessa Lämpökuja 6. Uusi lämpölaitos vaatii tontille asemakaavan muutoksen.

Helen Oy suunnittelee uuden pellettilämpölaitoksen rakentamista olemassa olevan lämpölaitoksen yhteyteen samalle tontille. Nykyinen, vuosina 1981-1983 käyttöönotettu Patolan lämpölaitos tuottaa kaukolämpöä maakaasulla ja öljyllä.

Pellettilämpölaitoksen suunnittelu liittyy Helen Oy:n suunnitelmiin korvata kivihiilen käyttöä kaukolämmön tuotannossa, lisätä biopolttoaineiden käyttöä sekä varmistaa kaukolämmön riittävyys.

Nykyisen lämpölaitoksen tontille

Nykyiselle lämpölaitostontille on suunniteltu rakennettavan pelletin vastaanottoasema, pellettisiilot, uusi kattilarakennus oheislaitteineen sekä noin 60 metriä korkea uusi savupiippu. Muutoksen jälkeen tontilla säilyy nykyinen lämpölaitos sekä sen noin 120 metriä korkea savupiippu.

Polttoaine tuodaan lämpölaitokselle Kehä I:ltä Käskynhaltijantien kautta kuten nykyisellekin lämpölaitokselle. Kuljetukset toteutetaan pääsääntöisesti ruuhka-aikojen ulkopuolella.

Pellettilämpölaitos otetaan käyttöön aikaisintaan vuonna 2023. Siitä ei ole vielä tehty toteutuspäätöstä.

Keskustelutilaisuus tiistaina 20. marraskuuta

Hankkeen lähtökohdista keskustellaan esittely- ja keskustelutilaisuudessa Oulunkylän yhteiskoululla tiistaina 20. marraskuuta klo 17.30–20. Samassa tilaisuudessa on esillä myös muita alueen ajankohtaisia kaupunkiympäristöön liittyviä suunnitteluhankkeita.

Keskustelutilaisuuden tiedot Facebookissa

Lisätietoja hankkeesta Helen Oy:n sivuilla.