Keskustakirjasto Oodille merkittävä teräsrakennepalkinto

Keskusta
21. marraskuuta 2018

Helsingin kaupungin rakennushanke, Keskustakirjasto Oodi, on saanut tiistaina 20.11. Vuoden Teräsrakenne 2018 -palkinnon. Palkitsijat kiittävät pian avautuvan Oodin korkeatasoisen arkkitehtuurin ja muuntojoustavat tilat mahdollistavaa siltamaista teräsrakennetta.

Luova arkkitehtuuri tukeutuu oivaltaviin rakenneratkaisuihin

Palkinnon perusteluissa kerrotaan: ”Palkinnon taustalla on niin sanotusti jotain muuta Helsingin ydinkeskustaan tarjoava arkkitehtuuri, jossa arkkitehtien muotokielen mahdollistavat erittäin oivaltavat ja taidokkaat teräsrakenteet.” 

 ”ALA Arkkitehtien arkkitehtuuri murtautuu kuitenkin selvästi ulos toimistotalon laatikosta ja ottaa vahvan yhteyden ympäristöönsä. Tilan draama syntyy Oodissa rakenteen uskomattomuudesta, kun kantavaa rakennetta on näkyvissä vain vähän. Sisä- ja ulkotilojen limityksen rakenteellinen uhkarohkeus, johon kuuluu esimerkiksi pilariton katos, on yksi tärkeä kokonaisuuden elementti.”

Rakennuksen teräsrunkoon on haettu mallia sillasta

Helsingin puolesta hankkeen rakennuttajana toimiva kaupunkiympäristön toimialan projektinjohtaja Erkki Huitti on iloinen palkinnosta ja kertoo: ”Keskustakirjasto Oodissa on ainakin Suomessa ennen näkemätön rakennuksen runkorakenteena toimiva kaarisiltarakenne. Teräsrakenteen hieno yksityiskohta on ”roikotettava” pääporras kotelopalkkirakenteineen. Teräsrakenteet ovat poikkeuksellisen vaativia, voimme olla tyytyväisiä, että Suomessa on osaamista kyseisiin rakenteisiin.”

Kolmikerroksisen Keskustakirjasto oodin teräsrakenteinen siltamainen, yli sadan metrin pituinen runko sisältää kaksi valtavaa kaarta, joiden välissä on teräsristikkorakenne. Runko kannattaa kolmen kerroksen lisäksi myös rakennuksen näyttävän lipan, jonka päällä on terassi. Ratkaisu vapauttaa maantasokerroksen keskiosan kokonaan rakenteista ja antaa myös tilaa mahdolliselle Keskustatunnelille.

Katso video jättimäisten palkkien saapumisesta, Yit Rakennus 

Palkinto ojennettiin suunnittelijoille, toteuttajille ja tilaajalle

Oodin rakennesuunnittelusta vastasi Ramboll Finland Oy päärakennesuunnittelijana Tapio Aho ja arkkitehtisuunnittelusta Arkkitehtitoimisto ALA Oy pääsuunnittelijana Niklas Mahlberg.

"Suurin haaste teräsrungon suunnittelussa oli löytää ratkaisu, joka toteutti arkkitehdin tavoitteleman vision ja mahdollisti rakennuksen vapaan muodon toteuttamisen täsmälleen sellaisena kuin se kilpailuehdotuksessa oli esitetty. Ratkaisun tuli olla toteuttamiskelpoinen, kustannustehokas ja rakennushankkeen aikatauluun sopiva", kertoo hankkeen päärakennesuunnittelija Tapio Aho.

Vuoden Teräsrakenteesta palkittiin Arkkitehtitoimisto ALA Oy, Ramboll Finland Oy, Helsingin kaupunki, projektinjohtourakoitsija YIT Rakennus Oy ja rakennuksen teräsrungon valmistanut Normek Oy.

Helsingin kaupungin puolesta palkinnon nouti yksikön päällikkö Jouko Snellman, joka oli myös mukana hankkeen kilpailuttamisessa.

Keskustakirjasto Oodin nimesi Vuoden Teräsrakenteeksi 2018 arkkitehti SAFA Tuomas Silvennoisen johtama riippumaton palkintolautakunta.

Runkoa kootaan Tuomas Uusheimo

Kuva: Suurin osa siltarakenteista on jäänyt jo piiloon, kun talo valmistuu.

Valokuvat Tuomas Uusheimo, rakennemalli Ramboll Finland

Lisää tietoa

Palkinnosta

Oodinarkkitehtuurista

Rakennushankkeesta

Projektinjohtaja

Erkki Huitti