Itäkeskus – kasvava kauppapaikka

Esikaupungit
30. marraskuuta 2018
Itäkeskus. Kuva: Timo Newton-Syms

Itäkeskukseen rakennetaan lähivuosina lisää liiketilaa, toimistotilaa ja asuntoja. Uusi Itäkeskus kasvaa edelleen ja siitä tulee uusien työpaikkojen, asiakkaiden ja asukkaiden kaupunginosa sekä Itä-Helsingin liikenteellinen solmukohta.

Alue kehittyy ja vilkastuu lähivuosina esimerkiksi Raide-Jokerin ansiosta. Tämän poikittaissuuntaisen pikaraitiotien pääteasemaksi rakennetaan joukkoliikenneterminaali nykyisen metroaseman ja bussiterminaalin kohdalle. Tähän Jokerikortteliin kaavaillaan liiketiloja ja mahdollisesti asuntoja terminaalin yläpuolelle.

Puhoksen ostoskeskusta odottaa iso uudistamishanke, joka käynnistyy tällä tietoa vuonna 2021. Todennäköisesti iso osa vanhaa ostaria puretaan ja tilalle rakennetaan asuintaloja, joiden alaosissa on liiketiloja kaupalle ja erilaisille yrittäjille.

Itiksen kauppakeskus jatkaa uudistumistaan, loppuvuonna sinne avataan Suomen parhaalla tekniikalla toteutettu elokuvateatterikeskittymä. Myös julkiset palvelut tulevat osaksi kauppakeskusta, esimerkiksi Kela:n uusi toimipiste on avattu Itiksessä. 

Uusin kauppakeskus Itäkeskuksessa on syksyllä 2017 avattu kirkkaanpunainen Easton, mikä lisää alueen kauppatilaa ja vetovoimaa.

 Kimmo Brandt

Itäkeskuksessa kasvumahdollisuuksia

Itäkeskus on uudistuva, kehittyvä ja kasvava alue. Alueella on tarjolla toimitiloja kaupan alalla toimiville yrityksille. Niitä, samoin kuin toimistotiloja, myös rakennetaan lisää sinne missä ihmiset liikkuvat.

Itäkeskusta koskevat kaupungin lähitulevaisuuden suuret rakennushankkeet, kuten Raide-Jokeri -pikaraitiotie ja Östersundomin asuinrakentaminen, tuovat alueelle lisää asiakkaita koko Itä-Helsingistä ja itäiseltä Uudeltamaalta.

Itäkeskukseen on yleiskaavassa määritelty huomattavasti uutta rakentamispotentiaalia. Viitesuunnitelman mukaan alueelle voidaan rakentaa uusia asuntoja ja toimitiloja yhteensä noin miljoona kerrosneliötä. Tällöin Itäkeskuksen asukasmäärä kasvaisi jopa 20 000:lla.

Itäkeskuksen palveluiden käyttäjäkunta tulee ympäri itäistä suurpiiriä, jossa asuu 110 000 ihmistä. Vain yhden metropysäkin päähän Myllypuroon on valmistumassa Metropolian uusi kampus. Sen 6500 opiskelijaa ja opettajaa kasvattavat myös Itäkeskuksen kauppojen ja ravintoloiden kävijämääriä jatkossa.

Itiksen kauppakeskus uusiutuu jatkuvasti. Keskelle kauppakeskusta on avattu Finnkinon yhdeksän salin elokuvateatteri, joka tulee olemaan Suomen ensimmäinen IMAX-teatteri. Tämä standardi takaa tämän hetken korkealaatuisimman kuva- ja äänitekniikan. Teatterin sisäänkäyntiä ympäröi uusi ravintolamaailma, joka avataan kahdessa osassa elokuussa ja myöhemmin syksyllä.

Kauppakeskuksen markkinointi- ja viestintäpäällikkö Anna Holmen kertoo, että Itiksessä on 100 000 neliömetriä vuokrattavaa kokonaispinta-alaa. Siitä 8000 neliötä on toimistotilaa, joka on juuri uudistettu tai uudistetaan vuoden 2018 aikana. Viime vuonna kauppakeskuksessa kävi 17,6 miljoonaa asiakasta ja liikkeiden yhteenlaskettu kokonaismyynti oli 328 miljoonaa euroa.

Itiksen puolelta pääsee Hansasillan katettua kävely- ja kauppasiltaa pitkin Itäväylän toiselle puolelle Eastonin kauppakeskukseen. Kesko avasi sen lokakuussa 2017. Easton keskittyy pääosin ruokaan, joten siellä on suuren K-Citymarket -ruokakaupan lisäksi useita ravintoloita. Yhteensä noin 20 000 neliömetriä ja 30 yritystä, työpaikkoja Eastonissa on noin 300 henkilölle. Parkkihallissa on 1000 autopaikkaa. Rakennusoikeutta Easton Helsingillä on jäljellä noin 40 000 kerrosneliömetriä liiketilalle ja 8400 kerrosneliötä asumiselle. Kaupungin rakentama Gotlanninkatu Eastonin ja Itäväylän välissä helpottaa alueen auto- ja huoltoliikennettä.

Itäväylän ja Kehä I:n risteyksen toisella puolella on Prisman suuri talo, joka avattiin vuonna 2009. Siinä on liiketilaa 20 000 neliötä. Lisäksi Itäkeskuksessa toimii useita pankkeja, vakuutusyhtiöitä, lääkärikeskuksia, kiinteistönvälitystoimistoja sekä autotalo. Itäkeskuksessa tai sen liepeillä on myös kulttuurikeskus Stoa, näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris sekä kirjasto, uimahalli ja tenniskeskus Smash Center.

Itäkeskuksen 82 metriä korkea maamerkki valmistui vuonna 1987. Rakennus saneerattiin muutama vuosi sitten ja muutettiin samalla toimistorakennuksesta asuinkäyttöön.

Neuvottelut Puhoksen vanhan ostoskeskuksen uudistamisesta ovat parhaillaan käynnissä kaupungin, ostoskeskuksen kiinteistöyhtiön ja rakennuttajaosapuolen eli pääomasijoitusyhtiön kesken. Kaupunki omistaa ostoskeskuksen tontin ja vuokrasopimus ostoskeskuksen omistavan kiinteistöyhtiön kanssa päättyy vuoden 2020 lopussa.

Kaupungin intresseissä on säästää ostoskeskuksen vuonna 1965 valmistunut viuhkamainen A-osa. Vanhan osan jatkoksi on hahmoteltu uusia asuinkerrostaloja, joiden katutasossa olisi liiketiloja yrittäjille.

Liikenteen kehittyvä solmukohta

Itäkeskuksesta tulee kaupungin itäpuolen liikenteen tärkeä solmukohta ja leikkauspiste, kun Raide-Jokeri valmistuu. Raide-Jokeri on pikaraitiotie eli seudullinen kehämäinen joukkoliikenneyhteys. Se kulkee Itäkeskuksesta Oulunkylän, Pitäjänmäen ja Leppävaaran kautta Keilaniemeen. Radalla on vaihtoyhteydet metroon Itäkeskuksessa ja Otaniemessä sekä lähijunaliikenteeseen Oulunkylässä, Huopalahdessa ja Leppävaarassa. Raide-Jokerin rakentaminen alkaa vuonna 2019.

Radan varrelle rakennetaan paljon uusia työpaikkoja, asuintaloja ja -alueita. Yksi uusista alueista on Karhunkaatajan alue 3500 asukkaalle. Se alkaa pian nousta Roihupellon teollisuusalueen pohjoispuolelle Myllypuron ja Herttoniemen väliin. Samalla Roihupellon teollisuusaluetta muokataan ja siitä rakennetaan uudenaikainen ja nykyistä tehokkaampi työpaikka- ja koulutuskeskittymä.

Parhaillaan kaupunki hakee kumppaneita Itäkeskuksen Jokerikorttelin kehittämiseksi. Jokerikortteliin tulee Raide-Jokerin pääteasema nykyisen metroaseman ja bussiterminaalin lisäksi. Paikalle halutaan toiminnoiltaan monipuolinen ja ehkä tavallista korkeampi hybridirakennus, joka voi liikenneterminaalin lisäksi sisältää liike-, pysäköinti- ja asuintiloja.

Hieman kauemmaksi ulottuvassa lähitulevaisuudessa (vuosina 2026-40) Itäkeskuksen liikennejärjestelyt uusiutuvat ja paranevat. Itäväylän jatkosta Kehä I:n ja III:n välillä tulee yksi kaupungin sisään tulevista pääväylistä, kun Östersundomin kaupunginosaa aletaan rakentaa. Osuus levennetään silloin nykyisestä kaksikaistaisesta tiestä 2+2 -kaistaiseksi väyläksi.

Raide-Jokeri Itäkeskuksessa

Kasvu luo kysyntää palveluille

Helsingin vuoteen 2050 asti ulottuvassa yleiskaavassa Itäkeskukseen on määritelty paljon uutta rakentamispotentiaalia. Jos viitesuunnitelman kaikki hahmotelmat toteutuvat, alueen asukasmäärä kasvaa jopa 20 000:lla ihmisellä.

Kauppakartanonkatu 16 nykyiset asuinrakennukset puretaan ja korvataan uusilla asuinkerrostaloilla, Jokerikortteliin rakennetaan liiketilojen ja terminaalien lisäksi asumista ja Puhoksen uudistamishanke tuo alueelle myös asuinkerrostaloja.

Itäkeskuksen reunalle Myllypuroon nousee kaupungin rakentama kampusalue Metropolia ammattikorkeakoululle. Osin metroradan päälle rakennettavalla kampuksella tulee opiskelemaan ja työskentelemään noin 6500 opiskelijaa ja opettajaa, kun rakennus otetaan käyttöön vuonna 2019. Myllypuron kampus on yksi Helsingin kaupungin suurimmista meneillään olevista talonrakennushankkeista.

Roihupellon uudistuvalle työpaikka- ja teollisuusalueelle aletaan rakentaa Stadin ammattiopiston kampusta kahdelle tuhannelle tekniikan ja liikenteen alan opiskelijalle. Kokonaisuuden on määrä olla valmis vuonna 2024.

Itäkeskuksen lähelle Puotilanrantaan eli Vuosaaren sillalta Koivuniemen kärkeen ulottuvalle ranta- ja vesialueelle suunnitellaan asuinrakentamista, venesatamaa ja alueelle soveltuvaa liiketoimintaa.

 Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy, Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy

Monikulttuurisuus voimavarana

Maahanmuuttajien osuus asiakkaista varsinkin Puhoksen ostoskeskuksen nykyisellä alueella on huomattava ja se voi jatkossa vielä kasvaa. Sillä on vaikutusta kauppa- ja ostoskeskusten tarjontaan.

Puhoksen ostarille on muodostunut koko Suomen oloissa ainutlaatuinen maahanmuuttajien kauppakeskittymä. Maahanmuuttajien lukuisten yritysten, kuten ruokakauppojen, ravintoloiden, parturien ja matkatoimistojen, lisäksi siellä järjestetään monenlaista yhteisö- ja yhdistys- sekä uskonnonharjoittamiseen liittyvää toimintaa.

Kaupunki pyrkii myötävaikuttamaan siihen, että Puhoksen alueella säilyisi toimintaedellytykset nykyisenkaltaiselle maahanmuuttajayhteisön yritys- ja kokoontumistoiminnalle, kun ostari uudistetaan vuoden 2020 jälkeen.

Silloin loppuu nykyinen vuokrasopimus ostoskeskuksen omistavan kiinteistöyhtiön kanssa. Kaupunki omistaa tontin. Todennäköisin skenaario tulevalle hankkeelle on se, että ostarin vanhin, viuhkamainen osa säilytetään ja saneerataan. Loput rakennuksista puretaan ja niiden tilalle rakennetaan asuinkerrostaloja, joiden alakerroksissa on liiketiloja nykyisille ja uusille yrittäjille.

Ostoskeskuksen kiinteistöyhtiön hallituksessa pienyrittäjiä edustava yrittäjä Maria von Flittner tietää, että suurin osa maahanmuuttajayrittäjistä on sitoutuneita työhönsä ja yrityksiinsä ja että he haluavat jatkaa toimintaansa myös uusitulla ostoskeskuksella.

”Toivon, että tiloja riittää kaikille halukkaille, ja että vuokrat eivät nouse heidän kannaltaan liian suuriksi. Silloin saamme tänne hienon, uudenaikaisen ja aidosti monikulttuurisen ostoskeskuksen. Se olisi unelmissani jonkinlainen skandinaavinen basaari, jossa kansainvälinen vilkas kauppa-alue ja rakennusten tyylikäs pohjoismaalainen muotokieli ja sisustus saisivat yhdistyä”, von Flittner sanoo.
 

Fakta

Asukkaita (2017): Itäkeskuksessa 4730, Vartiokylän peruspiirissä 22 235
Työpaikkoja (2015): Itäkeskuksessa 4661, Vartiokylän peruspiirissä 9880                    

Kulkuyhteydet:

Metro
Bussit
Raide-Jokeri (lähitulevaisuudessa)
19 km lentokentältä
11 km rautatieasemalta

Virstanpylväät:

Itis-kauppakeskus (sen ensimmäinen vaihe valmistui 1984)
Easton-kauppakeskus ja sen tuleva toinen vaihe
Prisma-kauppakeskus
Metroasema (38 000 käyttäjää päivässä)
Raide-Jokeri pikaratikan pääteasema ja terminaali
Puhoksen ostoskeskuksen uudistamishanke (Puhoksen A-osa valmistui 1965)

Erityispiirteet:

Suuri kaupan keskittymä
Liikenteen solmukohta ja liikenneväylien leikkauspiste.
Maahanmuuttajayhteisön yrityskeskittymä ja kokoontumispaikka

 

Teksti: Tom Nyman