Malmin lentokentän alueen kaavoja päätöksentekoon

Uutta Helsinkiä
30. marraskuuta 2018

Tattariharjuntien varrelle on suunnitteilla kaksi monimuotoista asuinaluetta, joille tulee koteja noin 4500 asukkaalle. Tavoitteena on urbaani kerrostalovaltainen asuinalue, jossa palvelut sijaitsevat kävelymatkan päässä. Alueita palvelevat aikanaan raitiovaunuyhteydet sekä sujuvat jalankulku- ja pyöräilyreitit. Tavoitteena on rakentaa kaupunginosa, joka tukee kaupungin tavoitteita hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Alueen maamerkkeinä säilyvät suojellut lentoasemarakennukset (terminaali ja hangaari). Lentoasemarakennusten pohjoispuolelle suunnitellaan Lentoasemanpuistoa, joka on keskeinen osa Malmin lentokentän alueelle kaavaillusta puistoverkostosta. Puisto suunnitellaan toiminnoiltaan monipuoliseksi, ja sinne tulee tilaa myös tapahtumille. Puiston laidalle varataan paikka koululle.

Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden alueiden suunnitelmat olivat nähtävillä syyskuussa. Kerrokantasi-kyselyyn saatiin lähes 800 vastausta. Palautteen perusteella suunnittelun tavoitteita tarkennettiin muun muassa palveluiden, luontoarvojen ja hiilineutraalia kaupunkirakentamista edistävien toimenpiteiden osalta. Kaupunkilaiset antoivat myös paljon ideoita jatkosuunnittelua varten.

Uudenyleiskaavan merkittävin uusi asuinalue

Malmin lentokentän alueelle on määrä rakentaa vuosina 2020–2045 asuntoja kaiken kaikkiaan 25 000 asukkaalle. Suunnittelun pohjana on Helsingin uusi yleiskaava, jossa Malmin lentokenttä on kaupungin merkittävin uusi rakentamisalue.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) kumosi Helsingin uudesta yleiskaavasta tehdyt Malmin lentokentän aluetta koskevat valitukset 8.11.2018. Alueen suunnittelua voidaan jatkaa yleiskaavan pohjalta.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslista

Tietoa Malmin lentokentän alueen
suunnittelusta