Kuninkaantammen eteläreunassa alkavat infratyöt

Kuninkaantammi
04. joulukuuta 2018

Kuninkaantammen rakentaminen asuinalueeksi etenee. Kuninkaantammenkierron ja Helene Schjerfbeckin puiston välissä alkavat kadunrakentamis- ja infratyöt joulukuussa. Jotta kaivutöihin päästään, on puustoa poistettava Asetelmankadulla, Asetelmankujalla ja Asetelmanpolulla. Puusto on havupuuvaltaista sekametsää. Alueella ei ole arvopuustoa. Alueen halki kulkee vilkas ulkoiluväylä, joten kaupunki kehottaa välttämään työkoneiden läheisyydessä liikkumista työn aikana.

Lisätietoja:

Urakoitsija:
Eila Hägg, tuotantopäällikkö
Rakentamispalvelu Stara,
etunimi.sukunimi@hel.fi

Rakennuttaminen:
Anna Nyyssönen, projektinjohtaja
kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 20569
etunimi.sukunimi@hel.fi