Östersundom-toimikunta päätti hyväksyä Östersundomin yleiskaavan

Östersundom
11. joulukuuta 2018

Östersundom-toimikunta päätti hyväksyä Östersundomin yhteisen yleiskaavan kokouksessaan 11. joulukuuta 2018. Helsingin, Vantaan ja Sipoon valtuustot ovat puoltaneet kaavan hyväksymistä. Kuntien sopimuksen mukaan toimikunta voi tehdä varsinaisen hyväksymispäätöksen, kun kunnanvaltuustot ovat puoltaneet kaavan hyväksymistä.

Östersundomin maakuntakaavaa on valmisteltu rinnan yleiskaavan kanssa, ja maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan 12.kesäkuuta 2018. Östersundomin maakuntakaava ei kuitenkaan ole tullut voimaan, ja näin ollen alueella on voimassa vanhoja maakuntakaavoja, jotka eivät vastaa Östersundomin maakuntakaavaa ja yleiskaavaa.

Kuntien yhteinen yleiskaava voidaan perustellusta syystä laatia voimassa olevasta maakuntakaavasta poiketen. Poikkeaminen on perusteltua, koska Östersundomin alueella voimassa olevat maakuntakaavat eivät vastaa maakuntakaavoituksen nykyisiä tavoitteita.

Yleiskaava mahdollistaa 80 000–100 000 asukkaan ja 30 000 uuden työpaikan sijoittumisen Östersundomiin. Metropolialueen laajeneminen itään edellyttää seudullista yhteistyötä maankäytön ja liikenteen ratkaisujen yhteensovittamiseksi. Östersundomin joukkoliikenne perustuu metroon, ja metron rakentaminen on edellytys koko yleiskaavan toteutumiselle.

Helsingin seudun yhteistyönä tehtävässä maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019-suunnitelmassa kerrotaan, miten seutua kehitetään vuosina 2019–2050. Suunnitelmaluonnoksessa Itämetro Mellunmäki–Majvik on ajoitettu vuoden 2030 jälkeen toteutettaviin hankkeisiin.