Rakennusluvat kahdelle Redin tornille

Kalasatama
17. joulukuuta 2018
Ilmakuva Kalasatamasta ja Redistä. Kuva: Suomen Ilmakuva Oy

Kalasataman Redin kokonaisuudesta kaksi tornia saivat rakennusluvan Helsingin kaupungin ympäristö- ja lupajaostossa. Tornit ovat 37- ja 32-kerroksisia. Asuntoja torneissa on yhteensä 623.

Rakennusluvan mukaan tornien T4 ja T5 lasiverhoilluista elementeistä rakennettavat julkisivut ovat vaaleampia kuin nyt rakenteilla olevissa torneissa.

Ympäristö- ja lupajaosto pyrkii osaltaan seuraamaan Torni 4:n ja Torni 5:n julkisivuväritysten onnistumista, ja se päätti, että jaoston jäsenet tulee kutsua julkisivumallin tarkastukseen. Julkisivusta on ennen sen rakentamista tehtävä malli (1:1) riittävän laajana, jotta sen avulla voidaan arvioida julkisivun väritystä ja ratkaisun kaupunkikuvallista ilmettä.

Ympäristö- ja lupajaosto