Kallahden matalikolle vedenalainen luonnonsuojelualue

Esikaupungit
19. joulukuuta 2018

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti perjantaina 14. joulukuuta esittää kaupunginhallitukselle Kallahden matalikko -luonnonsuojelualueen perustamista. Alue kuuluu Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan 2015–2024. Kyseessä on vedenalainen luonnonsuojelualue, jollaiset ovat Suomessa hyvin harvinaisia.

Kallahden matalikko sijaitsee Kallahdenniemen eteläpuolella, merelle veden alla jatkuvalla harjun osuudella. Alue kattaa 228 hehtaarin laajuisen vesialueen, josta osa on jo aiemmin suojeltu osana Natura 2000 -verkostoa.

Matalikolla tavataan uhanalaisia vedenalaisia luontotyyppejä, kuten meriajokasyhteisöjä ja näkinpartaisniittyjä. Meriajokas on Suomenlahdella hyvin harvinainen pohjassa kasvava kasvi. Alue on arvokas luontokohde myös muuton aikana keväisin ja syksyisin paikalle kertyvien vesilintujen ansiosta. Kaloista erityisesti siika ja silakka kutevat matalikolla.

Kallahden matalikolla toimivat aktiivisesti monenlaiset ulkoilijat. Rauhoitusesityksessä on sovitettu yhteen luonnonsuojelun ja ulkoilijoiden tarpeita tavoitteena, että arvokkaat luontoarvot säilyvät. Esimerkiksi matalikolta ravintonsa hankkivat muuttolinnut häiriintyvät helposti. Näkinpartaislevät ja meriajokas ovat herkkiä pohjan kulutukselle.

Vesillä liikkumista rajoitetaan erityisesti muuttolintujen kannalta herkimpinä aikoina jo aiemmin luonnonsuojelualueeksi perustetun Kallahden rantaniityn edustalla. Vesillä liikkuminen on sallittu tällä osa-alueella toukokuun alusta elokuun puoleen väliin asti sekä taas lokakuun alusta alkaen. Välittömästi luonnonsuojelualueen länsipuolella sijaitsevan Kallahdenniemen uimarannan käyttö säilyy ennallaan.

Suojeluesityksestä pyydettiin syksyllä lausuntoja erityisesti alueen tärkeimpiä käyttäjiä edustavilta yhdistyksiltä ja sitä hyödyntäviltä yrittäjiltä. Esitys viimeisteltiin lopulliseen muotoonsa 18 siitä annetun lausunnon perusteella. Kaupunki osallistaa alueen käyttäjiä myös jatkossa luonnonsuojelualueen opastuksen suunnittelussa.

Ympäristö- ja lupajaoston esitys kaupunginhallitukselle Kallahden matalikon luonnonsuojelualueen perustamisesta