Helsingin kaupunki on varautunut talven tuiskuihin

Uutta Helsinkiä
21. joulukuuta 2018

Vaikka talven tuloa Helsinkiin on aina vaikea ennustaa, on auraus- ja hiekoituskalusto valmiina putsaamaan kadut ja muut kulkuväylät sovittujen pelisääntöjen mukaisesti. Talvikunnossapitoa tehdään Helsingissä sekä kaupungin oman liikelaitoksen Staran että yksityisten urakoitsijoiden voimin. Talvikunnossapidon vastuualueet, kartta >>.

Lumitöissä voi kaikkein kiperimmillä hetkillä, suurten lumimyräköiden aikaan, olla liikkeellä koko käytettävissä oleva kalusto –  kuorma-autot, monitoimikoneet, pyöräkuormaajat, kunnossapito- ja ympäristönhoitokoneet sekä traktorit ja tiehöylät. 

Helsingin kaupungin yleisten alueiden talvihoitobudjetti on vuosittain noin 25 miljoonaa euroa.

Lumiauraa joutuu erityisesti asuntokaduilla välillä odottamaan, koska lumet aurataan ns. hoitoluokituksen mukaan. Ensin aurataan pääkadut ja joukkoliikenteen käyttämät kadut. Asuntokadut ovat vuorossa vasta niiden jälkeen. Asuntokadut pitäisi olla aurattu viimeistään kolmen vuorokauden kuluttua siitä, kun lumisade päättyy.
Hoitoluokat kaupungin karttapalvelussa >>.

Mitenkadunhoitovastuu jakautuu?

Vastuu katujen talvikunnossapidosta jakautuu kaupungin ja yksityisten kiinteistöjen kesken. Valtaosassa kaupunkia suurin osa talvihoitovastuusta on siirretty kaupungille niin sanottuun kokonaisvastuuhoitoon, mutta osassa kaupunkia, keskustassa, noudatetaan vielä perinteistä vastuunjakoa.
Kokonaisvastuuhoito, kartta >>.

Kokonaisvastuuhoidossa olevilla alueilla kiinteistöjen kadunhoitotehtävät on siirretty kokonaan kaupungin vastuulle. Kaupunki siis huolehtii sekä ajoratojen että jalkakäytävien talvihoidosta. Kiinteistön tehtävänä on kuitenkin tonttien sisäänajokohtien avaaminen lumen aurauksen jälkeen.

Kiinteistöille kuuluneista tehtävistä aiheutuvat kustannukset katetaan kiinteistöiltä perittävillä kunnossapitomaksuilla.

Keskustan alueella on kiinteistöillä merkittäviä vastuita talvihoidosta. Siellä kiinteistöt vastaavat jalkakäytävien aurauksesta ja liukkauden torjunnasta sekä viereen kertyneiden lumivallien poistosta.
Tutustu talvihoidon vastuunjakoon, piirroskuva >>.

Mihin lumi viedään kaduilta?

Kaupunki ottaa talvisin vastaan kaduilta ja kiinteistöjen alueilta kerättyä lunta vastaanottopaikoillaan. Lumen tuominen vastaanottopaikoille on maksullista ja vaatii rekisteröitymistä. Lumen vieminen muille kaupungin omistamille alueille kuin virallisille vastaanottopaikoille on kielletty.

Kadunhoitotietoa tekstiviestillä

Talviaikaisia pysäköintijärjestelyn muutoksia tehdään ahtaimmilla katualueilla ympäri Helsinkiä. Kaikki talviaikaiset liikennejärjestelyt on merkitty liikennemerkein tai siirtokehotuskyltein. Siirtokehotus asetetaan, jotta katu saataisiin puhdistettua lumesta. Siirtokehotuskylttien käytöstä saa etukäteen tietoa verkkosivujen kautta ja maksuttomilla tekstiviesteillä www.puhdistussuunnitelmat.fi. Sivuilla on myös ohjeet tekstiviestipalvelun tilaamiseksi.

Miten pyöräteitä hoidetaantalvisin?

Talvella 2018–2019 priorisoituja talvipyöräilyreittejä ovat harjasuolatut reitit Kansalaistori–Oulunkylä, Ruoholahti–Sörnäinen ja Lauttasaari–Kuusisaari sekä tehostetussa hoidossa oleva reitti välillä Ilmala–Pitäjänmäki.
Tutustu pyöräteiden talvihoitoon >>.

Liukkautta torjutaan lisäksi kaikilla pyöräilyväylillä pääasiassa hiekoitussepelillä. Ajoradalla olevia pyöräkaistoja hoidetaan samoin kuin ajorataa. Kaikkiaan kaupunkiympäristön talvihoidossa on pyöräväyliä sekä katu- että puistoalueilla noin 1 000 kilometriä. Seuraavina vuosina priorisoitua reitistöä pyritään vielä kasvattamaan.

Mihin palautetta?

Katujen ja muiden väylien talvikunnossapidosta voit jättää palautetta Helsingin kaupungin palautejärjestelmään, sieltä palaute ohjataan suoraan alueen vastaavalle työnjohtajalle.
www.hel.fi/palaute.

Lisätietoja:
Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu, puh. 09 310 22111
ylläpitoinsinööri Tarja Myller, puh. 09 310 38538
ylläpitoinsinööri Tuomas Lautaniemi, puh. 09 310 39463

Hyvä tietää lumitöistä >>.